Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

2015

Total utdelat belopp:
10 169 800 kr

Lista över beviljade anslag på projektansökningar 2015


Huvudsökande: Projekttitel:
Yolanda Hedberg
Institut för miljömedicin, Enheten för arbets- och miljödermatologi
Kromallergi och läder – en studie om huddiffusion
Jitka Petrlova
Departments of Clinical Sciences, Division of Dermatology and Venereology
De nyupptäckta värd försvarsmolekylernas roll i hudens sårläkningsprocess
Oliver Seifert
IKE, Jönköping
Effekten av psoriasis risk alleler på hud mikrobiomet
Carl-Fredrik Wahlgren
Institutionen för medicin Solna (K2), Hudkliniken Karolinska
Eksem hos barn och ungdomar - en longitudinell studie av en födelsekohort (BAMSE-dermatologi)
Carola Lidén
Institutet för miljömedicin, Enheten för arbets- och miljödermatologi, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting
Kontaktallergi och handeksem hos ungdomar: förekomst, orsaker och möjligheter att förebygga
Ingrid Siemund
Kliniska vetenskaper, SUS
Kontaktallergi mot aluminium
Inger Rosdahl
Avdelningen för dermatologi/Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköping
The role of UVA and UVB irradiation for initiation of malignant melanoma and tumor progression: A study of the interplay between keratinocytes and melanocytes, cell proliferation, apoptosis and gene expression
Lina Hagvall
inst för kliniska vetenskaper, Arbets- och miljödermatologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Kontaktallergen i vanliga kommersiella produkter: förbättrad diagnostik, klinisk relevans och ökade möjligheter till prevention.
Ann-Marie Wennberg
Avd för Dermatologi,inst för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska
Prevention, avancerad diagnostik och behandling av hudcancer. PDT-behandling av akne
Warangkana Lohcharoenkal
Molecular Dermatology, Karolinska University Hospital Solna
Tumör - stroma kommunikation i melanom : roll exosomal mikroRNA
Dongqing Li
Dept. of Medicine, Unit of Dermatology and Venerology
Investigation of the Role(s) of MicroRNA-149 in Human Skin Wound Repair
Lars Norlén
Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset
Molekylära sjukdomsmekanismer vid autoimmun blåssjukdom
Mona Ståhle
Inst f Medicin , Karolinska
Psoriasis - hur bidrar genetisk och molekylär variation till klinisk heterogenitet
Hans Törmä
Medicinska Vetenskaper (IMV), Akademiska sjukhuset
Studier av mutationer i keratiner och lipidmetaboliserande enzymer som påverkar hudbarriären: Ledtrådar till nya terapimöjligheter.
Jakob Wikström
Medicin, Karolinska universitetssjukhuset
Mitokondrier i kroniska sår: experimentella och translationella studier
Kari Nielsen
Lund Melanoma Study Group, Inst. för Kliniska Vetenskaper i Lund och Inst. för kliniska vetenskaper i Helsingborg, Hudkliniken Helsingborgs lasarett
BioMEL- Dermatoskopiska bilder, livskvalitetsmätningar, riskfaktorundersökning, blod- och vävnadsbiobank för förbättrad diagnostik, prognostisering och behandlingsprediktion för kliniskt atypiska nevi och melanom.
Joanna Wallengren
Klin vetenskaper, Hudklin, SUS, Lund
Klåda och eksem: immunohistokemiska, radiologiska och experimentella studier.
Anna-Karin Ekman
Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för dermatologi
Kardiovaskulära riskmarkörer i psoriasis
Pernilla Nikamo
Medicin Solna, Avdelningen för Dermatologi
Genetisk variation i microRNA och dess effekt på Psoriasis
Klas Nordlind
Inst. för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Stress worsened atopic dermatitis-pathogenesis, diagnosis and treatment
Charlotta Enerbäck
Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hudkliniken i Östergötland
Psoriasis: Studier av hudlesionen och genetisk predisposition
Carina Grönhagen
Inst. för Miljö Medicin, Enh för arbets- och miljödermatologi, Enh för arbets- och miljödermatolog
Blåsdermatoser i Sverige; epidemiologi, komorbiditet, överlevnad och behandling
Ingela Ahnlide
Institutionen för kliniska vetenskaper, Helsingborg
Optimering av diagnostik och behandling av hudtumörer
Ann Pontén
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Handeksem i sjukvården: Allergier och hudbarriärskador orsakade av kemikalier i nya typer av gummihandskar och handdesinfektionsmedel
Birgitta Meding
Institutet för miljömedicin, Enheten för Arbets- och miljödermatologi
Vattenexponering vid 16 års ålder - rapport från BAMSE-projektet
Kristina Dahlman Ghozlan
Karolinska Insitutet, Karolinska Universtitetssjukhuset
Eosinofilens roll vid methotrexatbehandlad Bullös pemphigoid
Artur Schmidtchen
Inst. för kliniska vetenskaper Lund, Hudkliniken Lund
Utnyttja medfödd immunitet för att bekämpa infektion och inflammation
Josefin Lysell
Medicin, KI, Solna, Karolinska Universitetssjukhuset
Klinisk och genetisk stratifiering av barn med psoriasis
Ola Rollman
Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset
Mastcellen vid inflammatorisk hudsjukdom - mekanistiska och terapeutiska aspekter
Enikö Sonkoly
Institutionen för Medicin Solna, Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Rollen för mikroRNA i kommunikationen mellan keratinocyter och immunceller vid psoriasis
Hanna Brauner
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Universitetssjukhuset
Studier av fosfodiesteras 4-hämning, med apremilast, som behandling av alopecia areata
Maria Bradley
Institutionen för Medicin, Hudkliniken Karolinska Universitetsjukhuset
Genetiska och funktionella studier av barriärskada vid atopiskt eksem.
Stanley Sing Hoi Cheuk
Department of Medicine(Solna), Karolinsak(Solna)
Funktionella studier av vävnadsspecifika minnes T celler i vitiligo, psoriasis och friska hud.
Magnus Lindberg
Läkarutbildningen, Örebro universitetssjukhus
Konsekvenser av handeksemsjukdom. Vad betyder det sociala stödet för patientens hälsorelaterade livskvalitet vid handeksem?
Louise Lönndahl
Inst för Medicin, Solna, Karolinska Universitetssjukhuset
Neuropeptider och deras roll i atopiskt eksem och andra kliande, inflammatoriska hudsjukdomar
Mariena van der Plas
IKVL, div of Dermatology and Venereology
Pseudomonas aeruginosa: värd-patogen interaktioner och utveckling av kroniska sår
Carl Swartling
Institutionen för medicinska vetenskaper, Dermatologi och venereologi
Utveckling av en ny behandlingsmetod av överdriven svettning
Summa utbetalade för projektbidrag:
9 775 000 kr

Lista över beviljade anslag på resebidragsansökningar 2015


Huvudsökande: Resans ändamål:
Stanley Sing Hoi Cheuk
Karolinska (Solna)
European Congress of Immunology, Vienna, Austria, September 6-9
Jitka Petrlova
1Division of Dermatology and Venereology
12th world congress on inflammation in Boston 2015, USA, 8-12/08 2015
Lina Hagv
Hudkliniken/yrkesdermatologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset
10th International Occupational Hygiene Societys International Scientific Conference. London, England 150427-150430
Anna-Karin Ekman
Avdelningen för dermatologi
Deltagande med poster på konferensen "2015 Society for Investigative Dermatology Annual Meeting", 6-9 Maj, Atlanta USA
Kristofer Thorslund
Enheten för dermatologi och Venereologi
Posterpresentation vid 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Kanada 150608-150615
Petra Wäster
Linköping
Melanoma: from basic science to clinical applications, Reykjavik, Iceland. June 24-26, 2015
Xi Li
Center for Molecular Medicine, Karolinska University Hospital, Solna
45th Annual ESDR Meeting, Rotterdam, The Netherlands, 9-12 September 2015
Klas Nordlind
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Delta i 45th Annual ESDR Meeting, Rotterdam, 9-12 sept. 2015
Irène Gallais Sérézal
Karolinska Sjukhuset
4th European Congress of Immunology (ECI) in Vienna from September 6-9, 2015.
Joakim Henricson
Linköpings Hudklinik
14th TERMIS World Congress, Boston, MA, USA. 8-11 september 2015
Henrik Sönnergren
Avd för dermatologi och venereologi
Muntlig presentation och posterpresentation vid 25th Conference of the European Wound Management Association (EWMA), LOndon, Storbrittanien, 13-15 maj 2015.
Linnea Zou
Södersjukhuset
Posterpresentation, European Society for Dermatological Research (ESDR) Rotterdam, Nederländerna, 9-12 September 2015
Ning Xu Landén
Unit of Dermatology and Venerology
Participation in the 45th annual EDSR meeting, Rotterdam, the Netherlands (9-12 September 2015)
Magdalena Claeson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Posterpresentation på "3rd International conference on UV and skin cancer prevention" i Melbourne, Australien, 8-11 dec 2015. Dessutom resa till Brisbane, Australien, 12-19 dec 2015 för att planera inför en post-doc i hudcancer-epidemiologi.
Annica Inerot
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Deltagande i Brittish Association of Dermatology's 95:e årliga möte, i år i Manchester 7-9 juli, med accepterad poster
Dongqing Li
CMM L8:02
2015 45th Annual ESDR Meeting, Rotterdam, The Netherlands, 9-12 September 2015
Liv Eidsmo
Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Europeiska Immunologikonferansen, Wien, Österrike, 6-9 september 2015.
Pernilla Nikamo
Institutionen för Dermatologi
American Society of Human Genetics meeting 6-10 October 2015, Baltimore, USA
Enikö Sonkoly
Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
45TH ANNUAL ESDR (European Society for Dermatological Research) MEETING ROTTERDAM, Nederländerna, 9-12 SEPTEMBER 2015
Jakob Wikström
Karolinska
European Academy of Dermatology and Venereology (EADN) annual congress, Köpenhamn, Danmark, 7-11 oktober 2015
Elisa Martini
Karolinska University Hospital
14th International Workshop on Langerhans cells, Kyoto, Japan, November 5th-8th 2015
Ankit Srivastava
Dermatology and Venereology Unit, Department of Medicine
45th Annual ESDR Meeting Rotterdam, The Netherlands 9-12 September 2015
Johanna Bråred Christensson
Carlanderska Sjukhuset
European Academy of Dermatology and Venereology, Köpenhamn, 7-11 oktober 2015
Andor Pivarcsi
Unit of Dermatology
To participate and present results at the 45th Annual Meeting of the European Society for Dermatological Research, which will be held in Rotterdam, The Netherlands, from 9-12 September 2015.
Mariena van der Plas
div of Dermatology and Venereology
12th world congress on Inflammation, Boston, USA, August 8-12
Summa utbetalade för resebidrag:
394 800 kr