Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

De nyupptäckta värd försvarsmolekylernas roll i hudens sårläkningsprocess


Huvudsökande: Jitka Petrlova
Arbetsplats: Departments of Clinical Sciences, Lund


Syftet med studien är att undersöka strukturella och funktionella egenskaper i värdens försvarsmolekyler som t.ex. heparinkofaktor II, apolipoprotein E och trombin-drived C-terminala peptider som nya antimikrobiella peptider, vilka är väsentliga i hudens sårläkningsprocess under invasion av patogener. Värdens försvarspeptider (HDPS) har viktiga roller i den första försvarslinjen mot invaderande mikroorganismer i blodet och på yttäckande epitelceller. Vår forskning om det nya inslaget i det medfödda immunsvaret aktivering, under infektion och sårskada, har visat att proteolytiska kaskader involverar komplement och koagulationssystemet som i sin tur genererar flera nya bioaktiva multifunktionella HDPS med antimikrobiella och immunmodulerande aktiviteter. Som framgår i detta projekt, våra studier om nya värdsförsvarssystem såsom HCII, APOE och TCP proteiner/peptider, tillsammans med bestämningen av de olika åtgärder och olika biologiska roller in- vivo, är av hög medicinsk och fysiologisk relevans. Resultaten är avgörande för vår förståelse av biologiska betydelser av värdförsvarsmolekyler, och detta är av stor vikt för utvecklingen av nya förebyggande åtgärder för infektioner. Vi föreslår att hopklumpning av HDPS är en ny försvarsmekanism som spelar en viktig roll i immunförsvarets kamp mot mikrobiell invasion.