Sexuellt överförda infektioner

Sexuellt överförda infektioner (STI) sprids vid intim kontakt och drabbar framför allt underlivet och ibland området runt ändtarmen. Eftersom många STI inte ger symtom kan de fortsätta spridas och ge komplikationer som långdragen smärta eller svårigheter att bli gravid. Förutom lidandet för den drabbade innebär STI stora kostnader för sjukvården och samhället. Flera STI ingår i Smittskyddslagen där smittspårning är obligatorisk. Gravida kvinnor testas vanligen för klamydia, gonorré och syfilis.

Inom venereologin handläggs även hudsjukdomar i underlivet. De drabbar framför allt kvinnor och kan ge svåra besvär av klåda och smärta. Några av dessa sjukdomar kan, särskilt om de inte behandlas, i förlängningen orsaka cellförändringar eller cancer. Exempel på några sjukdomar är lichen sclerosus, som ger vita kliande fläckar i underlivet, senare sammanväxningar och som drabbar alla åldrar. Lichen planus drabbar slemhinnorna i underlivet och ofta även i munnen och orsakar sveda och klåda.

Hudsjukdomar som ofta ger besvär även i underlivet är eksem och psoriasis.

Vita blodkroppar, några med gonorrébakterier, i utstryk från urinrör hos man

Gonorré

Som orsakas av en bakterie kan ge flytningar och smärta, men en del har inte några symtom alls, kvinnor har mindre symtom än män. Gonorré behandlas med antibiotika, men det finns en ökande resistens som gör att det ibland kan vara svårt att hitta en verksam medicin. Obehandlad gonorré kan ge äggledarinflammation och svårigheter att bli gravid.

Humant papillomvirus (HPV, kondylom)

Består av många virus (mer än 100) som ibland är godartade och ibland kan bidra till cellförändringar bland annat på livmodertappen. Den allmänna cellprovtagningen syftar till att hitta kvinnor som fått cellförändringar för att förebygga senare cancerutveckling. Nu erbjuds alla barn vaccination mot HPV i årskurs 5.

Spiralformade syfilisbakterier


Syfilis

Orsakas av en bakterie och kan smitta både vid intim kontakt och via blod eller från mor till barn. Syfilis kan initialt ge sår i underlivet eller munnen och efter några veckor orsaka hudförändringar som kan vara svåra att sätta i samband med syfilis. Obehandlad syfilis kan ibland finnas kvar i många år och ge svåra symtom, bland annat från nervsystemet. Alla blodgivare testas för syfilis.

Herpes

Orsakas av ett virus och ger symtom av sveda, smärta och små blåsor, men en del får inga symtom. Smittsamheten är hög så virus sprids lätt. Behandlingen ger symtomlindring, men eliminerar inte viruset, som kan ge symtom först många år efter smittotillfället. Smitta nära förlossningen kan innebära fara för svår sjukdom hos barnet.

Klamydia

Orsakas av en bakterie och är den vanligaste bakterieorsakade STI:n i Sverige (o många andra länder). Symtomen kan vara flytningar, sveda när man kissar och smärta i magen, men oftast saknas symtom, vilket gör att infektionen kan fortsätta spridas. Klamydia behandlas med antibiotika och det är viktigt att hitta sexualpartner (smittspårning) för att hindra fortsatt smittspridning och förhindra komplikationer hos de som inte söker vård eftersom de inte har symtom.

Mycoplasma genitalium

Ger liknande symtom som klamydia, men sannolikt mindre kvarstående symtom. Förekomsten är okänd. Mycoplasma behandlas vid kvarstående symtom och negativa test mot klamydia och gonorré. Det finns en problematik med ökande resistens mot tillgängliga antibiotika.