Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Molekylära sjukdomsmekanismer vid autoimmun blåssjukdom


Huvudsökande: Lars Norlén
Arbetsplats: Medicin, Stockholm


Blåsbildande hudsjukdomar är en mycket resurskrävande sjukdomsgrupp inom den högspecialiserade slutenvården, med ofullständigt utvecklad diagnostik och komplicerad behandling. Den detaljerade sjukdomsmekanismen är okänd. Genom mikroskopisk analys hoppas vi kunna fastställa sjukdomsmekanismen bakom den blåsbildande hudsjukdomen pemphigus vulgaris, och därmed lägga grunden för utvecklingen av ny diagnostik och behandling. Som stöd för utvecklingen av ny diagnostik och behandling har vi samtidigt skapat en databas kopplad till en biobank där alla patienter i Stockholm med blåsbildande hudsjukdomar kommer att samlas. Utvecklingen av bättre diagnostik och behandling för blåsbildande hudsjukdomar skulle innebära livskvalitetvinster för patienterna liksom en besparing för den högspecialiserade slutenvården. Detta genom att onödig medicinering kan undvikas, biverkningar minimeras, behandlingen individualiseras och tillgängliga resurser styras mot rätt patienter.