Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Utveckling av en ny behandlingsmetod av överdriven svettning


Huvudsökande: Carl Swartling
Arbetsplats: Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala


Utveckling av en ny behandlingsmetod av överdriven svettning Normal svettning är en av våra viktigaste kroppsfunktioner, då det ger oss möjligheten att kyla ner oss själva. Överdriven svettning (hyperhidros) å andra sidan är ett sjukdomstillstånd som drabbar en stor del av befolkningen. Det uppskattas att ungefär 300 000 personer enbart i Sverige är drabbade av denna åkomma. Hyperhidros har en starkt negativ påverkan på livskvaliteten, fullt jämförbar med den vid sjukdomar som svår psoriasis, reumatoid artrit och multipel skleros, och är ofta förknippad med skam hos personen. Den behandlingsmetod som i dagläget är godkänd för behandling av svår hyperhidros är botulinumtoxinbehandling. Botulinumtoxinbehandling är både kostsam och är smärtsam och tyvärr svarar 10% av patienterna inte på denna. Behandlingen är även gradvis övergående och måste upprepas ett flertal gånger årligen. Det finns därför ett stort behov av en alternativ behandling för de patienter där botulinum inte fungerar i synnerhet, men även av en icke-invasive behandling i allmänhet. Vi utvecklar därför en topologisk behandling som kan utföras av patienterna själva i deras eget hem.