Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Optimering av diagnostik och behandling av hudtumörer


Huvudsökande: Ingela Ahnlide
Arbetsplats: Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund


Hudcancerfallen ökar hos ljushyade befolkningsgrupper. De vanligaste tumörtyperna är basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom. Vår forskning syftar till förbättrad diagnostik av patienter med hudtumörer. Vid hudkliniken i Helsingborg registreras alla tumörer som opereras bort. Via data från detta register har vi kunnat studera hur säker hudläkarens diagnostik är före operation. Vi har kunnat visa på god träffsäkerhet vad gäller huruvida en tumör är elakartad eller inte, och även för tumörformen basalcellscancer. Vi har också undersökt hur många godartade pigmentförändringar (födelsemärken) som opereras bort för varje malignt melanom. I yngre åldrar opereras fler godartade förändringar jämfört med hos äldre, där mer än varannan pigmenttumör som tas bort är elakartad. Dermatoskop är ett handhållet mikroskop för undersökning av hudtumörer. I våra pågående studier tittar vi på om man med hjälp av undersökning med detta instrument i kombination med undersöknings-algoritmer kan förbättra diagnostiken av bland annat basalcellscancer och melanom, för att patienten ska kunna erbjudas så optimal behandling som möjligt.