Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Konsekvenser av handeksemsjukdom. Vad betyder det sociala stödet för patientens hälsorelaterade livskvalitet vid handeksem?


Huvudsökande: Magnus Lindberg
Arbetsplats: Läkarutbildningen, Örebro


Handeksem är en folksjukdom som drabbar 10 % av den vuxna befolkningen, mest kvinnor. Vid handeksem ser man en sänkt livskvalitet (främst vitalitet), en ökad sjukvårdskonsumtion, mer sjukskrivningar och mer frekventa arbetsbyten. Man har ansett att prognosen är dålig vid handeksem. Dock har man börjat inse att ett tidigt omhändertagande med adekvat behandling vid handeksemsjukdom troligtvis kan förbättra prognosen. Vår övergripande målsättning är att hitta prognostiska faktorer vid handeksem och utifrån det konstruera ett enkelt frågeformulär som vi kan använda för att hålla kontakt med handeksempatienter och snabbt fånga upp de som börjar må sämre och behöver ytterligare sjukvårdsinsatser. På så sätt kan vi förbättra hela omhändertagandet. Det är känt att socialt stöd är av stor betydelse vid kroniska sjukdom. Dock är det endast lite undersökt vid hudsjukdom. I det nu aktuella projektet ska vi undersöka hur socialt stöd och livskvalitet förhåller sig till varandra. Vi hoppas kunna hitta någon prognostisk faktor i det sociala stödet som vi kan använda i vårt frågeformulär. Dessutom ökar kunskapen om betydelsen av socialt stöd vilket kommer att innebära att vi klan utveckla och förbättra vårt patientomhändertagande.