Rapporter från tidigare beviljade anslag för forskning i utländsk forskningsmiljö

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/sexuellt överförda infektioner kan synliggöras.
 
Hudfondens viktigaste uppgifter är att bidra till högkvalitativ forskning inom svensk dermato-venereologi och fonden utgör idag en avgörande resurs för finansiellt stöd till forskningsprojekt inom ämnesområdet. En annan av   fondens huvuduppgifter är att bidra till deltagande vid internationella konferenser och möten och detta sker sedan många år via resebidrag.  Som en utveckling av detta har vi sedan något år etablerat möjlighet att ansöka om bidrag för längre vistelse vid annat universitet /forskningsenhet i syfte att tillägna sig ny teknik och nya samarbeten. Förra året fick vi glädjande flera ansökningar och nedan kommer en rapport från några av dem.

2023

Karolina Wojewoda

Karolina Wojewoda, Specialistläkare, Doktorand

Under en vecka i april fick jag möjligheten att auskultera på Guys Hospital i London, där jag tack vare ett resestipendium från Hudfonden, fick lära mig mer om primära kutana hudlymfom och behandlingar de utför. St John’s Institute of Dermatology på Guys Hospital, är den största kliniska avdelningen för hudsjukdomar i Storbritannien.  

En av de mest givande delarna av min resa var deltagandet i de multidisciplinära patientkonferenser för hudlymfom, där experter från olika discipliner samlas för att diskutera och planera behandlingar. Jag fick också möjlighet… Läs mer

RahimeInci

Rahime Inci, Specialistläkare, Doktorand

Jag fick privilegiet att åka till Aarhus Universitetshospital, Danmark den 6–9 februari 2024 för att göra auskultation på deras gendermatos mottagning. Jag fick bidrag från Insamlingsstiftelsen Hudfonden, Edvard Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen för vistelse i utländsk forskningsmiljö med målet att främja internationella kontakter, lära mig nya kunskaper och öka framtida samarbeten. Läs mer