Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Prevention, avancerad diagnostik och behandling av hudcancer. PDT-behandling av akne


Huvudsökande: Ann-Marie Wennberg
Arbetsplats: Avd för Dermatologi,inst för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborg


Bakgrund: Säker och tidig diagnostik av hudcancer har avgörande betydelse för överlevnaden. Målsättning: Identifiera och förebygga tidig hudcancer. Förbättring av tumörbehandling. Minskad användning av antibiotika vid acne. Arbetsplan • Kartlägga genetiken bakom familjärt melanom och finna kliniska markörer, med vars hjälp vi kan skilja ut de patienter som har en verkligt ökad risk för melanom. • Utforska nya metoder för diagnostik och uppföljning av hudtumörer, samt utveckla ny metod för diagnostik av dottersvulster. • Förbättra handläggningen av melanompatienter genom a) utvärdering och vidareutveckling av teledermatoskopi; b) ökad förståelse av patientflöden genom sammanställning av data från systemmodelleringar; c) kunskap om multipla melanom i västra Sverige, samt d) internetbaserad patientutbildning. • Transplanterade patienter har ca 100 ggr större risk jämfört med normalbefolkningen att utveckla hudcancer. Optimera fotodynamisk terapi för transplantationspatienter med förstadium till hudcancer • Kartlägga komplexa samband mellan i) patientinformation och solvanor, samt ii) sällsynta hudtumörer och geografisk lokalisation, för nya strategier för hudcancerprevention. • Minska antibiotikaanvändningen vid acnebehandling genom att ta fram ny behandlingsstrategi baserad på PDT. Betydelse: Förbättrad behandling av hudcancer och acne