Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Klinisk och genetisk stratifiering av barn med psoriasis


Huvudsökande: Josefin Lysell
Arbetsplats: Medicin, KI, Solna, Stockholm


Psoriasis är en vanlig hudsjukdom som drabbar c:a 3% i den svenska befolkningen. Debut i ungdom är vanlig och debut före 25 år förekommer i drygt en tredjedel av patienter med psoriasis. Debut hos små barn är mindre vanligt och psoriasis hos barn är inte särskilt väl studerat. Psoriasis är ärftligt och kan te sig väldigt olika hos olika individer, sannolikt beroende på olika genetisk bakgrund och därigenom olika påverkan på immunsystemet. Vikten av att undersöka olika grupper av psoriasisindivider för att förstå underliggande mekansimer har därför blivit uppenbar. Vår hypotes är att barn med tidig debut av psoriasis skiljer sig från individer som får sin sjukdom senare i livet. Diagnosen psoriasis kan vara svår att säkerställa hos barn och överlappning till andra inflammatoriska hudsjukdomar ses. Genom att följa dessa barn och studera ärftlighetsanlag, klinisk bild och förlopp tror vi oss kunna finna viktiga pusselbitar för att förstå deras psoriasis sjukdom, identifiera sjukdomsmarkörer och nya möjligheter till behandling.