Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Handeksem i sjukvården: Allergier och hudbarriärskador orsakade av kemikalier i nya typer av gummihandskar och handdesinfektionsmedel


Huvudsökande: Ann Pontén
Arbetsplats: Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Malmö


Handeksem och handskar i sjukvården. Handeksem är vanligt i befolkningen, ca 10 % har haft eksem någon gång senaste året. Ett handeksem innebär ofta ett arbetshinder och kan kräva sjukskrivning och ibland byte av arbetsuppgifter. Handeksem innebär också̊ en ökad risk för smittspridning i sjukvården. Vi är därför oroade av att förekomsten av eksem hos sjukvårdsanställda tycks öka. En orsak till eksem är överansträngning av huden, t ex från tvål och vatten. En annan orsak är allergier mot ämnen i skyddshandskarna som används inom sjukvården. Vi undersöker: • hur vanligt handeksem är hos sjukvårdsanställda • vilka som är de vanligaste orsakerna till handeksem • hur vanligt det är med allergi mot skyddshandskar • vilka ämnen i handskarna som man blir allergisk emot. En enkät har skickats till alla anställda vid sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen. En grupp anställda med eksem har utretts med allergitestning. Den kunskap vi får vill vi använda för att kunna minska risken för eksem hos de som arbetar i sjukvården genom att ge bättre råd om hur man skyddar händerna och vilka ämnen man skall undvika i skyddshandskar.