Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

BioMEL- Dermatoskopiska bilder, livskvalitetsmätningar, riskfaktorundersökning, blod- och vävnadsbiobank för förbättrad diagnostik, prognostisering och behandlingsprediktion för kliniskt atypiska nevi och melanom.


Huvudsökande: Kari Nielsen
Arbetsplats: Lund Melanoma Study Group, Inst. för Kliniska Vetenskaper i Lund och Inst. för kliniska vetenskaper i Helsingborg, Lund


Hudcancerformen melanom fortsätter att öka i Sverige. Detta är skrämmande fakta eftersom det är den mest elakartade formen av hudcancer. Diagnostik av atypiska födelsemärken (nevi) och melanom kan vara svår, trots dermatoskop (handhållen lupp). Idag opereras därför många svårdiagnostiserade hudförändringar bort för säkerhets skull. Kan man minimera antalet onödiga operationer, så bara de med melanom och dess förstadier opereras, skulle patienter besparas mycket oro och lidande. Den som diagnostiserats med melanom bör få en vård som gagnar den enskilde individen bäst. Idag saknas riktigt bra metoder för diagnostik, för att bedöma melanomets aggressivitet och test som förutsäger vilken patient som har mest nytta av de nya melanomläkemedel som finns. Bättre beslutsunderlag för att kunna skräddarsy optimal behandling för den enskilde individen behövs. BioMEL-projektet innefattar kunskapsinförskaffande om atypiska nevi och melanom. Det görs genom informationsinsamling om den hudförändring som opereras bort. Som deltagare får man besvara en enkät om livskvalitet och riskfaktorer för hudcancer. Huden blir fotograferad, tejpprov tas och man får lämna blodprov. Om det är möjligt, utan att äventyra histopatologisk diagnos, tas vävnad tillvara från den förändring som ska opereras. BioMEL syftar till att nevus- och melanompatienter i framtiden ska få en individanpassad, optimal vård. Etikprövningsansökan är godkänd.