Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och venereologi från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/sexuellt överförda infektioner kan synliggöras.

2024

Noora Neittaanmäki

Noora Neittaanmäki, Docent, Specialist i dermatologi och patologi

Noora Neittaanmäkis multidisciplinära forskargrupp fokuserar på utveckling av nya avbildningstekniker för förbättrad hudcancerdiagnostik.

Hudcancerdiagnostik är baserad på histopatologisk undersökning. Detta är tidskrävande och kostsamt. En ny lovande teknologi för området patologidiagnostik är… Läs mer

2023

Asa-Ingvar

Åsa Ingvar, PhD, överläkare 

Jag vill inleda denna översikt av min forskning med att tacka Welander/Finsen stiftelsen och Insamlingsstiftelsen Hudfonden för det bidrag som tilldelats mig och som också möjliggör min fortsatta strävan att förbättra diagnostik av hudförändringar i sjukvården.

Sverige har en oroande trend av ökande incidens av hudcancer inklusive melanom. Incidensen har mer än tredubblats sedan början av 90-talet och ligger nu i Sverige t.o.m. högre än vissa delar av Australien. Läs mer

2022

Artur Schmidtchen, Professor i dermatologi och venereologi

Artur Schmidtchen, MD., PhD., Professor

Sår och sårinfektioner är ett stort problem inom sjukvården som kan leda till längre vårdtider och högre sjukvårdskostnader. Efter kirurgiska ingrepp är det vanligt med postoperativa infektioner som kan försena läkning och orsaka allvarliga komplikationer. Läs mer

2021

Sirkku Peltonen

Sirkku Peltonen, Professor, överläkare

Uppskattningsvis 6 – 8 % av befolkningen drabbas under livet av en sällsynt sjukdom. Eftersom det finns tusentals sällsynta sjukdomar är den sammanlagda bördan för drabbade patienter, berörda familjer, hälso- och sjukvården, och samhället sannolikt betydande. De flesta av de sällsynta sjukdomarna är ärftliga. Läs mer

2020

JitkaPetrlova

Jitka Petrlova, PhD, Ass. Professor

During my career, I was always fascinated by the aggregation of protein and peptides and links to diverse physiological and pathological processes. My current research is focused on the aggregation as a novel host defense mechanism, of relevance for skin inflammation and wound healing. Läs mer