Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

The role of UVA and UVB irradiation for initiation of malignant melanoma and tumor progression: A study of the interplay between keratinocytes and melanocytes, cell proliferation, apoptosis and gene expression


Huvudsökande: Inger Rosdahl
Arbetsplats: Avdelningen för dermatologi/Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköping


Malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige. Det är också den hudcancerform som har högst dödlighet. Den viktigaste riskfaktorn för att utveckla malignt melanom är solning. I vår forskning studerar vi UV-strålarnas skadeeffekter på hudcellerna och hur dessa leder till melanomutveckling, samt hur UV-strålarna påverkar spridning av melanom. Eftersom det inte är etiskt försvarbart att utsätta frivilliga försökspersoner för höga UV-doser och det inte finns djurmodeller för denna typ av studier har vi utvecklat en artificiell hud, som efterliknar struktur och funktion i den mänskliga huden. Denna artificiella hud kan utsättas för höga UV-doser och gener som har betydelse för strålskadorna kan studeras individuellt. I denna experimentella modell kan vi också odla celler från olika förstadier till melanom, som exempelvis celler från aktiva födelsemärken eller celler från primära och metastaserande melanom. I dessa experiment undersöker vi också om UV-strålning stimulerar melanomcellernas rörelse och spridning. Forskningsprojektet kommer att bidra med värdefull kunskap om hur hudens olika celltyper reagerar på UV-strålning, hur de samverkar med varandra, samt hur hudcancer kan uppstå och spridas. Målsättningen är att kunskapen på sikt bland annat skall kunna bidra till att förhindra utveckling och spridning av hudcancer samt utveckla nästa generation av solskyddskrämer..