Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Investigation of the Role(s) of MicroRNA-149 in Human Skin Wound Repair


Huvudsökande: Dongqing Li
Arbetsplats: Dept. of Medicine, Stockholm


Sårläkning är en av de mest fundamentala fysiologiska processerna för att bibehålla integriteten hos huden. Dåligt fungerande sårläkning kan resultera i kroniska sår, vilket är ett allvarligt medicinskt problem med hög sjuklighet och dödlighet. MicroRNAs (miRNA) är regulatorer för flera viktiga biologiska funktioner i huden. Vi undersökteden dynamiska förändringen av miRNome i humanasår i huden under inflammatorisk fas. Jämfört med intakt hudvar miR-149 en av de mest nedreglerade. Syftet med denna studie är att karaktärisera vilken roll miR-149 har i hudens sårläkning och att utforska de terapeutiska potentialerna hos microRNA. Vi kommer att studerauttrycket av miR-149 vid human sårläknings process. Dessutom kommer vi att undersöka dess effekter på cellfunktioner, inkluderande spridning, migration, apoptos och differentiering. Vårt mål är att identifiera de målgener som förmedlar de biologiska funktionerna hos miR-149. Slutligen kommer funktionen och den terapeutiska potentialen hos miR-149 att undersökas genom användning av sårmodeller både ex vivo och in vivo. Resultaten från vår studie kanutgöra en grund förutveckling av nya miRNA baserade terapier vidsårläkning.