Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Klåda och eksem: immunohistokemiska, radiologiska och experimentella studier.


Huvudsökande: Joanna Wallengren
Arbetsplats: Klin vetenskaper, Lund


Vid beviljande av anslag kommer denna beskrivning att publiceras på hemsidan Accepteras: Ja Bakgrund. Klåda är det vanligaste symptomet vid inflammatoriska hudsjukdomar. Ibland, särskilt hos äldre, kan svår klåda uppträda utan tecken på inflammation i huden. Syftet är att studera vilka celler och substanser i huden är viktiga för klåda vid inflammation och vilka centra i centrala nervsystemet aktivers vid kronisk klåda. Vi planerar: I. Att studera nervtransmittorsubstanser i hjärnan med en avancerad magnetkamera (MR spektroskopi). Vi avser att undersöka patienter med svåra eksem, med kronisk klåda utan känd orsak, med depression resp åldersmatchade friska kontroller. II. Att studera nervdensitet i biopsier från patienter med neurogen klåda samt att studera ryggrad hos dessa patienter med magnetkamera. III. Att studera inflammatoriska celler, perifera nerver och inflammationsmediatorer som de utsöndrar samt förekomst av värmereceptor samt köldreceptor i hudbiopsier från till synes normal hud hos ekssempatienter samt hos äldre patienter med kronisk klåda. IV. Att studera förekomst och distribution av inflammatoriska celler, inflammationsmediatorer som de utsöndrar samt perifera nerver och förekomst av värmereceptor samt köldreceptor i experimentellt kontaktallergiskt eksem och i kontakturtikaria. Histologiska studier av tidsförlopp. Betydelse. Identifiering av celler och mediatorer i huden samt transmittersubstanser i nerver samt nervbanor och strukturer i CNS är centrala för framtagning av nya behandlingar av klåda.