Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Neuropeptider och deras roll i atopiskt eksem och andra kliande, inflammatoriska hudsjukdomar


Huvudsökande: Louise Lönndahl
Arbetsplats: Inst för Medicin, Solna, Stockholm


Atopiskt eksem, i dagligt tal kallat böjveckseksem, är en vanlig hudsjukdom vilken ofta uppkommer i tidig barndom (15-20% av alla barn i Sverige är drabbade). 2-3% har kvarstående besvär upp i vuxen ålder. Man bedömer att det finns många olika anledningar till att sjukdomen uppkommer, och till viss del har det genetiska arvet en betydelse. Forskare har även kunnat visa att vissa nervsignalämnen och en obalans av dessa i huden deltar i sjukdomsutvecklingen, och bland dessa är substans P en av de mest betydelsefulla. Viktigt är också att substans P frisätts vid stress, och detta skulle kunna ligga bakom den försämring av eksemet som många eksemdrabbade upplever vid psykologisk stress. Vår forskning syftar till att undersöka vilken roll substans P och andra nervsignalämnen spelar vid utvecklingen av atopiskt eksem och i den stressrelaterade försämringen av denna hudsjukdom. Vi kommer också att undersöka om man med läkemedel (som riktar sig mot receptorn till substans P) kan påverka eksemet och klådan något som skulle kunna leda till en ny framtida behandling.