Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Psoriasis - hur bidrar genetisk och molekylär variation till klinisk heterogenitet


Huvudsökande: Mona Ståhle
Arbetsplats: Inst f Medicin , Stockholm


Bakgrund: Psoriasis är en vanlig sjukdom där kliniska symptom kan variera avsevärt. Vår kunskap om psoriasis har utvecklats betydligt under senare år och ny behandling fr.a. vid svår sjukdom har revolutionerat våra möjligheter att hjälpa patienten. Målsättning: Vår långsiktiga målsättning är att förstå hur i olika biologiska subgrupper av psoriasis uppkommer. Våra aktuella resultat avseende olika genetisk bakgrund beroende på sjukdomen svårighetsgrad är lovande. Arbetsplan. Vår plattform består av c.a 1800 psoriasis patienter som vi följt under minst 10 år . Vi har detaljerad information om deras sjukdom och biologiska prover samlade över tid och i förhållande till olika behandling. I vår aktuella plan ingår att komplettera med detaljerad genetisk kartläggning av alla patienter. Vi kommer också att studera hur omgivningsfaktorer påverkar det genetiska uttrycket i blodet och i huden, så kallad epigenetik. Genom att jämföra patienter med olika symptom och studera förekomst och funktion av olika molekyler i hud och blod strävar vi efter att förstå vad som avgör hur psoriasis utvecklas. Betydelse: Aktuell forskning talar för att effektiv behandling också kan ha effekt mot eventuella komplikationer. Det blir således allt viktigare att identifiera patienter som är i riskzonen och inte minst att hitta markörer för rätt behandling.