Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Eksem hos barn och ungdomar - en longitudinell studie av en födelsekohort (BAMSE-dermatologi)


Huvudsökande: Carl-Fredrik Wahlgren
Arbetsplats: Institutionen för medicin Solna (K2), Stockholm


BAKGRUND Böjveckseksem orsakas av faktorer i arv och miljö och debuterar oftast tidigt i barndomen. Vissa läker ut, medan andra har kvar eksemet i tonåren och vuxenlivet. MÅLSÄTTNING Studera förekomst, sjukdomsbild, konsekvenser, förlopp, samsjuklighet, samt faktorer av betydelse för insjuknande i och tillfrisknande från eksem hos barn och ungdomar, samt unga vuxna (0-22 år). ARBETSPLAN BAMSE är en studie där drygt 4000 barn följts sedan födelsen, då utförliga uppgifter om arv och miljö insamlades. Enkäter om barnets hälsa har besvarats vid 1, 2, 4, 8, 12 och 16 års ålder (78% kvar i studien). Prover har tagits för DNA och vid 4, 8 och 16 år för mat-, pollen- och pälsdjursallergi. Vid 16 år har huden undersökts hos 2609. Vid böjveckseksem har tonåringen själv fått skatta svårighetsgraden enligt en etablerad metod. Överläkare Emma Johansson, Södersjukhuset, är doktorand i projektet med inriktning på eksem 0-16 år. Vi planerar nu dessutom en 22-årsuppföljning med start 2016 (nya webbenkäter, klinisk undersökning, blodprov för allergi, DNA och inflammation). Vårt projekt är attraktivt i internationella samarbeten genom tillgången till DNA och fortlöpande insamlade uppgifter om miljö, sjukdoms- och allergiutveckling, samt livskvalitet. BETYDELSE Eksem är en folksjukdom. Varje landvinning som leder till ökad förståelse av hur eksem uppstår, vilka dess konsekvenser blir, samt hur det kan förebyggas, är av värde för individ och samhälle.