Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Effekten av psoriasis risk alleler på hud mikrobiomet


Huvudsökande: Oliver Seifert
Arbetsplats: IKE, Jönköping


Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som i svåra fall kan påverka andra organ i kroppen. Förekomsten av psoriasis är ca 2-3 % och psoriasis är därmed en av de vanligaste folkssjukdomar i Sverige. Orsaken för psoriasis är oklar men ärftlighet, livsstil och miljöfaktorer spelar en viktig roll. Vi vet sedan tidigare att bakteriella infektioner som t ex halsfluss kan utlösa psoriasis hos individer som har en genetisk ökad benägenhet (förekomst av riskgener) att utveckla psoriasis. I en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (Morbus Crohn) såg man ett samband mellan ett förändrat tarmflora och förekomsten av riskgener. I den aktuella studien ska undersökas om det finns ett samband mellan förekomst av riskgener för psoriasis och förändringar i hudens bakterieflora (mikrobiom). Därför behöver vi ta hudprover, blodprover och bakterieprover från 50 patienter med psoriasis och dessa jämförs med 50 individer utan psoriasis som kontrollgrupp. I fall studien beskriver en förändring i sammansättning av bakterier i psoriasis hud kan man försöka påverka denna sammansättningen för att förbättra psoriasis och om studien visa ett samband mellan förekomst av psoriasis risk gener och en förändrad hudflora får vi en mycket större förståelse för uppkomsten av psoriasis.