Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kromallergi och läder – en studie om huddiffusion


Huvudsökande: Yolanda Hedberg
Arbetsplats: Institut för miljömedicin, Stockholm


Krom orsakar kontaktallergi (hudallergi) i Europa för 1-3 % av befolkningen. En stor del av fallen kopplas till kontakt med kromgarvat läder. Våra publikationer hittills pekar på några brister i den kommande EU-begränsningen av sexvärt krom i läder, eftersom den inte tar hänsyn till trevärt krom och vidare inte tar hänsyn till att sexvärt krom kan bildas i efterhand (under användningen av lädret). Syftet för den sökta studien är att undersöka huddiffusionen för lösningar med tre- och sexvärt krom, och krom frisatt från läderbitar. De undersökta lösningarna och läderbitarna är de samma som i år undersöks i en klinisk studie med målet att kunna jämföra kromallergiska reaktioner med läderexponering. Diffusionshastigheter kommer sedan jämföras med motsvarande allergiska reaktioner i den kliniska studien. Dessa studier väntas ge bättre underlag till förslag till lagstiftning, samt till relevanta lösningar för utredning av misstänkt läderallergi i framtiden.