Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Kromallergi och läder – en studie om huddiffusion


Huvudsökande: Yolanda Hedberg
Arbetsplats: Institut för miljömedicin, Stockholm


Krom orsakar kontaktallergi (hudallergi) i Europa för 1-3 % av befolkningen. En stor del av fallen kopplas till kontakt med kromgarvat läder. Våra publikationer hittills pekar på några brister i den kommande EU-begränsningen av sexvärt krom i läder, eftersom den inte tar hänsyn till trevärt krom och vidare inte tar hänsyn till att sexvärt krom kan bildas i efterhand (under användningen av lädret). Syftet för den sökta studien är att undersöka huddiffusionen för lösningar med tre- och sexvärt krom, och krom frisatt från läderbitar. De undersökta lösningarna och läderbitarna är de samma som i år undersöks i en klinisk studie med målet att kunna jämföra kromallergiska reaktioner med läderexponering. Diffusionshastigheter kommer sedan jämföras med motsvarande allergiska reaktioner i den kliniska studien. Dessa studier väntas ge bättre underlag till förslag till lagstiftning, samt till relevanta lösningar för utredning av misstänkt läderallergi i framtiden.