HudFondens styrelse

LarsNordstrand1

Lars Nordstrand, styrelseordförande och ekonom

Bakgrund som VD i liv- och sakförsäkringsbolag. Arbetar nu som styrelseledamot och rådgivare i den finansiella sektorn. Akademisk bakgrund inom både ekonomi och humaniora.

Mona Ståhle, vice ordförande och professor i Dermatologi och Venereologi

Forskare i Dermatologi och Venereologi vid Karolinska Institutet i Stockholm och tillika överläkare på Hudkliniken vid Karolinska sjukhuset.

Forskar sedan många år om psoriasis och hur olika arvsanlag påverkar sjukdomens kliniska uttryck, förlopp samt behandlingssvar. Forskar öven om samsjuklighet vid psoriasis.

Charlotta Enerbäck, ledamot samt överläkare och professor i dermatovenereologi

Charlotta Enerbäck, ledamot samt överläkare och professor i dermatovenereologi

Forskare vid Linköpings universitet sedan 2013 och forskningsledare gällande hudsjukdomen psoriasis. Ansvarar för läkarprogrammets utbildning inom dermatovenereologi vid LiU och bedriver psoriasisforskning inom Ingrid Asp Psoriasis Research Center.

Olle Larkö, professor i dermatovenereologi

Olle Larkö, ledamot och professor i dermatovenereologi

Professor i dermatovenereologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet sedan 1999. Redaktör för Acta Dermato-Venereologica 2019-. Divisionschef/områdeschef Sahlgrenska universitetssjukhset 2000-2004. Dekanus Sahlgrenska Akademin 2006-2016. Ledamot i Chalmers stiftelsestyrelse 2013-2019. Ledamot i Lundbergsstiftelsens styrelse 2018-.

Artur Schmidtchen, Professor i dermatologi och venereologi

Artur Schmidtchen, ledamot och professor i dermatologi och venereologi

Professor i dermatologi och venereologi vid Lunds Universitet, biträdande prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund.  Överläkare vid Hudkliniken, Lund. Affilierad professor, Institutionen för biomedicin, Köpenhamns Universitet. Styrelseledamot i Hudfonden och Acta Dermato-Venereologica. Styrelseledamot och Medical Director, in2cure AB. 

Elisabet Nylander professor i dermatologi och venereologi

Elisabet Nylander, ledamot och professor i dermatologi och venereologi

Professor i dermatologi och venereologi, Umeå universitet. Inom såväl i klinik som forskning inriktad fram för allt på risk och prevention av STI, samt vulvasjukdomar.

JonasIrnell

Jonas Irnell, skattmästare och ekonom

Ekonomexamen vid Uppsala Universitet. Mer än 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning från anställningar hos finansiella företag såsom bank- kapitalförvaltningsföretag samt styrelse. Ordförande i Violet&Gösta Janssons stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma Ö.

Enikö Pivarcsi Sonkoly
Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Dermatologi och venereologi
Foto Mikael Wallerstedt

Enikö Sonkoly, ledamot och forskare i dermatologi och venereologi

Professor i dermatologi och venereologi på Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet. Hon studerar molekylära mekanismer, i synnerhet regulatoriska RNA, vid psoriasis och andra inflammatoriska hudsjukdomar. Hon är styrelsemedlem och President-elect (2023) vid ESDR (European Society for Dermatological Research), samt redaktör vid Acta Dermato-Venerologica, och är ansvarig för läkarprogrammets utbildning inom dermatologi på Uppsala Universitet.
Maria Bradley, överläkare och professor i dermatovenereologi

Maria Bradley, ledamot samt överläkare och professor i dermatovenereologi

Överläkare på Karolinska Universitetsjukhuset och professor i dermatovenereologi vid Karolinska Institutet sedan 2018. Ansvarar för läkarprogrammets utbildning inom dermatovenereologi vid KI och bedriver  translationell forskning om atopiskt eksem.

Adjungerade styrelsemedlemmar

cecilia svedman 2023

Cecilia Svedman, adjungerad ledamot

Professor i Yrkes- och Miljödermatologi. Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö, Lunds Universitet. Sektionschef på Yrkes och Miljödermatologiska avdelningen VO HRÖ, SUS Malmö. Bedriver forskning med fokus på hudsjukdomar där miljön påverkar eller orsakar besvären. Fokus på kontaktallergi och prevention.

John Paoli Profile Pic Small

John Paoli, adjungerad ledamot och professor i dermatovenereologi

Professor i dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet där han är ämnesföreträdare, bedriver hudcancerforskning och ansvarar för läkarprogrammets utbildning inom dermatologi och venereologi. Universitetssjukhusöverläkare vid Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.