shutterstock_50688799

Styrelse

LarsNordstrand1

Lars Nordstrand, styrelseordförande

Bakgrund som VD i liv- och sakförsäkringsbolag. Arbetar nu som styrelseledamot och rådgivare i den finansiella sektorn. Akademisk bakgrund inom både ekonomi och humaniora.

Mona Ståhle, vice ordförande

Professor, Karolinska Institutet

chaen00-Charlotta-Enerback-3

Charlotta Enerbäck, ledamot

Överläkare och professor i dermatovenereologi vid Linköpings universitet sedan 2013. Ansvarar för läkarprogrammets utbildning inom dermatovenereologi vid LiU och bedriver psoriasisforskning inom Ingrid Asp Psoriasis Research Center.

Olle Larkö, ledamot

Professor i dermatovenereologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet sedan 1999. Redaktör för Acta Dermato-Venereologica 2019-. Divisionschef/områdeschef Sahlgrenska universitetssjukhset 2000-2004. Dekanus Sahlgrenska Akademin 2006-2016. Ledamot i Chalmers stiftelsestyrelse 2013-2019. Ledamot i Lundbergsstiftelsens styrelse 2018-.

Artur Schmidtchen, ledamot

Professor i dermatologi och venereologi vid Lunds Universitet, biträdande prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund.  Överläkare vid Hudkliniken, Lund. Affilierad professor, Institutionen för biomedicin, Köpenhamns Universitet. Styrelseledamot i Hudfonden och Acta Dermato-Venereologica. Styrelseledamot och Medical Director, in2cure AB. 

ElisabetNylander

Elisabet Nylander, ledamot

Professor i dermatologi och venereologi, Umeå universitet. Inom såväl i klinik som forskning inriktad fram för allt på risk och prevention av STI, samt vulvasjukdomar.

Jonas Irnell, skattmästare

Ekonomexamen vid Uppsala Universitet. Mer än 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning från anställningar hos finansiella företag såsom bank- kapitalförvaltningsföretag samt styrelse. Ordförande i Violet&Gösta Janssons stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma Ö.

Enikö Sonkoly - Editor of Acta Dermato-Venereologica

Enikö Sonkoly, ledamot

 

MariaBradley

Maria Bradley, ledamot

Överläkare på Karolinska Universitetsjukhuset och professor i dermatovenereologi vid Karolinska Institutet sedan 2018. Ansvarar för läkarprogrammets utbildning inom dermatovenereologi vid KI och bedriver  translationell forskning om atopiskt eksem.