Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Studier av fosfodiesteras 4-hämning, med apremilast, som behandling av alopecia areata


Huvudsökande: Hanna Brauner
Arbetsplats: Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Stockholm


Alopecia areata är en sjukdom som ger fläckvis håravfall hos såväl barn som vuxna. Ca 2% av befolkningen beräknas drabbas någon gång under livet. Varför vissa insjuknar är inte känt, men sjukdomen tillhör de så kallat autoimmuna sjukdomarna där kroppens egna immunförsvar felaktigt riktas mot, och förstör, hårcellerna. Idag finns ingen bra behandling för alopecia areata. Ungefär hälften av de drabbade återfår spontant sitt hår, men övriga femtio procent tvingas leva ett liv utan hår. Många drabbade väljer att använda peruk och för de allra flesta medför sjukdomen en stor psykologisk stress och påverkan på livskvaliteten. I denna studie kommer vi att undersöka effekten av ett nytt läkemedel, apremilast, på utbredd alopecia areata. Apremilas är egentligen en behandling mot psoriasis men den har nyligen visats kunna hindra utvecklingen av alopecia areata i en djurmodell. Vi kommer att behandla patienter med apremilast eller placebo med förhoppningen att apremilast kommer att leda till återväxt av håret. Parallellt med att vi följer det kliniska förloppet kommer vi också att analysera gener och immunceller från blod och hudbiopsier för att försöka förstå de bakomliggande mekanismerna för behandlingen och alopecia areata.