Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Psoriasis: Studier av hudlesionen och genetisk predisposition


Huvudsökande: Charlotta Enerbäck
Arbetsplats: Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköping


Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Vår forskning syftar till att förstå sjukdomens orsaker med målet att få nya infallsvinklar för behandling av psoriasis. Projektet är indelat i två delar. I den första delen vill vi karakterisera avvikelser i regleringen av celldelning, cellutmognad och programmerad celldöd i psoriasishuden. Vi kommer att utforska den roll som proteinet psoriasin har i sjukdomsprocessen och dess roll i oxidativ stress och ökad kärlnybildning i psoriasishuden. Vilken inverkan som psoriasin har på hudcellernas utmognad kommer att studeras i en artificiell 3D hudkonstruktion av normala och psoriatiska hudceller. Vi kommer att analysera markörer för omogna stamceller och markörer för mer differentierade celler för att närmare definiera den cellpopulation i psoriasis som har en hög celldelningshastighet. Vårt andra projekt syftar till att beskriva genetiska förändringar som bidrar till psoriasissjukdomens uppkomst. Vi vill dels identifiera nya genetiska varianter som ökar risken för psoriasis och ökad svårighetsgrad. Vi kommer också att funktionellt testa redan identifierade genvarianter i odlade hudceller. Funktionen kommer också studeras i hud från patienter med olika genetiska sjukdomsassocierade varianter. Vi kommer också delta i ett internationellt samarbetsprojekt där tusentals psoriasispatienters alla kodande regioner kommer att sekvenseras och jämföras med friska kontroller. Dessa studier kommer kunna bidra till ny kunskap om de genetiska orsakerna till sjukdomen och kan därmed bidra till utvecklingen av effektivare behandling.