Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Rollen för mikroRNA i kommunikationen mellan keratinocyter och immunceller vid psoriasis


Huvudsökande: Enikö Sonkoly
Arbetsplats: Institutionen för Medicin Solna, Stockholm


Psoriasis är en vanlig kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Kommunikationen mellan hudceller och immunceller bidrar till att upprätthålla kronisk inflammation i huden. MicroRNA (miRNA) är korta regulatoriska RNA som reglerar de flesta biologiska processerna. MiRNA finns även i cirkulationen och kan potentiellt fungera som sjukdomsmarkörer. Vi har tidigare visat att miRNA som har förändrat uttryck i psoriasishud reglerar inflammatoriska processer och kan därmed bidra till hudinflammation. Inom detta projekt kommer vi att undersöka funktionen hos miR-146a, ett antiinflammatoriskt miRNA, vid psoriasis. Vi kommer att (1) studera de signalvägar, gener och cellulära funktioner som regleras av miR-146a, med hjälp av bioinformatik och experimentella metoder (2) undersöka om modifiering av miRNA-nivåer kan förbättra psoriasis, i en musmodell (3) studera hur miRNA, som utsöndras från cellerna i exosomer, påverkar de omgivande cellernas funktion i huden (4) analysera miRNA i blodprov från psoriasispatienter och undersöka om miRNA-nivåer kan förutsäga svar på biologisk behandling. Denna studie kommer att ge nya insikter i miRNAs roll vid psoriasis. Undersökning av exosomala miRNA kan ge en ny vinkel i vår kunskap om intercellulär kommunikation i huden. Projektets resultat kan möjligen leda till utveckling av nya, miRNA-baserade läkemedel samt nya sjukdomsmarkörer för svar på biologisk behandling.