Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kontaktallergi mot aluminium


Huvudsökande: Ingrid Siemund
Arbetsplats: Kliniska vetenskaper, Lund_Malmö


Aluminiumsalter tillsätts till vacciner/allergenextrakt för att förstärka det immunologiska svaret. Med allergivaccination (= hyposensbehandling) behandlas slemhinneallergier. Patienter med slemhinneallergier kallas för atopiker och har ofta haft böjveckseksem i barndomen. Studier visade att de dessutom ofta har odiagnostiserade kontaktallergier. Kvarstående kliande knutor på injektionsställen till följd av aluminiuminnehållande vacciner beskrivs som sällsynta biverkningar. Patienter med sådana hudbesvär har ofta kontaktallergi mot aluminium. Vi undersökte frågan om hyposensbehandling kan leda till utveckling av aluminiumallergi och om dessa patienter har odiagnostiserade kontaktallergier. Studien kunde inte visa att hyposensbehandling är en riskfaktor för utveckling av aluminiumallergi. Patienter som har haft barneksem hade fler kontaktallergier än de som inte har haft det. Överraskande var att patienter som inte hyposensbehandlades visade betydligt fler kontaktallergier än de som hyposensbehandlades, ett resultat som kommer att leda till en ny undersökning. I studien om metodik för att testa om det föreligger allergi (s.k. lapptestning) visade vi att lapptestningen med den sedvanliga testkoncentrationen av aluminium och en tom kammare inte är tillräckliga för att upptäcka aluminiumallergi. I en annan studie undersökte vi om reaktioner på lapptesten kan variera från gång till gång hos den enskilde patienten. Genom en experimentell studie får vi kunskaper om aluminiumsalternas förmåga att tränga igenom huden.