Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Blåsdermatoser i Sverige; epidemiologi, komorbiditet, överlevnad och behandling


Huvudsökande: Carina Grönhagen
Arbetsplats: Inst. för Miljö Medicin, Enh för arbets- och miljödermatologi, Stockholm


Blåsdermatoser är en grupp kroniska autoimmuna blåsbildande sjukdomar i huden med hög mortalitet. Blåsdermatoser drabbar företrädesvis den äldre befolkningen. Sjukdomarna är till ett stort lidande för de som drabbas och inte sällan med dödlig utgång, dels p.g.a. symtomen i sig men även p.g.a. biverkningar från läkemedelsbehandlingen som fortgår under flera års tid. De två viktigaste blåsdermatoserna i huden är pemfigus vulgaris och bullös pemfigoid. Bullös pemfigoid har i andra europeiska länder haft en ökande incidens de senaste 10 åren. Vi vet inte hur vanligt förekommande blåsdermatoser är i Sverige eller om vi ser en stigande incidens även här.