Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Eosinofilens roll vid methotrexatbehandlad Bullös pemphigoid


Huvudsökande: Kristina Dahlman Ghozlan
Arbetsplats: Karolinska Insitutet, Stockholm


Eosinofilens roll vid hudsjukdomen Bullös pemphigoid Vi studerar den ovanliga men allvarliga hudsjukdomen Bullös pemphigoid (BP) där en av kroppens vita blodkroppar, eosinofilen, är ökad i blodet och i huden. Sjukdomen drabbar framför allt äldre men förkommer även hos barn och vissa djurarter som häst och hund. En patient som drabbas av BP kan liknas vid en brännskadad person med rikligt med stora blåsor över kroppen som när de spricker ger ytliga sår. Såren infekteras lätt och medför risk för blodförgiftning och även död. Hur dessa blåsor uppstår är till stora delar okänt och vi vill i detta projekt studera aktivering i blod och hud av eosinofilen samt betydelsen av programmerad celldöd s.k apoptos. Apoptos tar bort skadade celler utan att orsaka inflammation och vi tror dessa händelser är viktiga vid sjukdomens uppkomst.Eosinofilens giftiga ämnen bidrar till blåsbildningen och ger även den svåra klådan varför det är viktigt att utan att skada kroppens naturliga försvar motverka ökningen av eosinofilen. Genom undersökningar om hur och varför denna speciella vita blodkropp ansamlas är vår förhoppning att denna kunskap bidrager till framtida nya behandlingsmöjligheter.