Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Pseudomonas aeruginosa: värd-patogen interaktioner och utveckling av kroniska sår


Huvudsökande: Mariena van der Plas
Arbetsplats: IKVL, Lund


Kroniska sår resulterar i ett stort lidande för patienterna och höga kostnader för samhället i stort. De är t. ex. den vanligaste orsaken till amputation, som i ett globalt perspektiv inträffar var 30e sekund. Förutom denna risk, finns också en hög risk för djupare infektioner, vilket i värsta fall kan leda till blodförgiftning. I Sverige finns det för nuvarande omkring 50000 människor med kroniska sår. Pseudomonas identifieras i cirka hälften av alla kroniska sår och är förknippad med försämrad läkning och okontrollerad inflammation. Ökad kunskap kring sjukdomsutvecklingen kring Pseudomonas infektion, och hur denna bakterie påverkar inflammationsprocessen är därför ytterst angelägen. Vi ämnar i detta projekt fokusera på patogenesen vid kroniska sår med betoning på hur Pseudomonas förhindrar normal sårläkning, samt hur bakterien modulerar vårt immunsystem. Ett flertal möjliga infektionsmekanismer i sår kommer undersökas. I våra försök kommer vi använda oss av både in vitro modeller, men även state-of the art metodik innefattande bioimaging i olika infektionsmodeller med självlysande bakterier. Ökad kunskap om Pseudomonas och olika strategier för hur bakterier kan påverka inflammationsprocessen kommer öka möjligheterna för oss att definiera nya behandlingsstrategier baserade på blockering av sjukdomsutvecklingen, vilket kommer att förbättra våra behandlingsmöjligheter vid kroniska sår, men också andra indikationer.