Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Funktionella studier av vävnadsspecifika minnes T celler i vitiligo, psoriasis och friska hud.


Huvudsökande: Stanley Sing Hoi Cheuk
Arbetsplats: Department of Medicine(Solna), Stockholm


Psoriasis och vitiligo är både livslånga hudåkommor med betydande påverkan på livskvaliteten för ett stort antal patienter i Sverige. Oblans i immunsystemet i huden, och i synnerhet obalans i hudens T-celler, är av särskild betydelse för sjukdomsutvecklingen . Idag finns effektiva läkemedel för psoriasis, men dessa är oerhört kostsamma och leder inte till komplett utläkning. Vad gäller vitiligo saknas för närvarande effektiva behandlingsalternativ och sjukdomen leder till ett stort lidande för många patienter. Vi har nyligen visat att en typ av minnes T-celler kvarstannar i huden i tillsynes utläkt psoriasis. Dessa celler producerar psoriasisspecifika inflammatoriska molekyler då de aktiveras och kan således vara ansvarig för återkommande psoriasis insom tidigare angripna områden av huden. Nu vill vi testa om liknande T celler, med en något annan funktion, finns i huden vid vitiligo,. Vi har utvecklat nya metoder för att studera ett litet antal celler som renas fram från huden. Genom att undersöka T-celler från hud och blodet från patienter och friska donatorer, kommer vi att karaktärisera hur dessa T-celler verkar i huden. Ökad förståelse av basala sjukdomsmekanismer är ett första steg för att utveckla nya och mer effektiva läkemedel mot folksjukdomar såsom psoriasis och vitiligo.