Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Genetisk variation i microRNA och dess effekt på Psoriasis


Huvudsökande: Pernilla Nikamo
Arbetsplats: Medicin Solna, Stockholm


Det har länge varit känt att psoriasis är en komplex genetisk sjukdom. Många riskgener har visat genetisk association till psoriasis, där HLA-C*0602 är den absolut starkaste. För många av de andra generna, har studier varit tvetydiga. De funktionella effekterna av genetisk variation påverkas av många faktorer, varav microRNA och transkriptions faktorer är två sätt på vilket reglering av gener sker. Det främsta syftet med detta förslag är att undersöka variationer i transkriptions bindningsställen och mikroRNA bindningsställen i regulatoriska regioner av psoriasis riskgener. Vi kommer att använda oss av biopsier från psoriasis patienter både från hud med utslag och utan utslag samt från frisk kontroll hud, alla individer med kända genotyper. Celler med etablerade viktiga roller i psoriasis sjukdomsbild, främst keratinocyter och T-celler kommer att isoleras från huden för att analyseras. Samtidigt kommer jag att undersöka andra HLA-regionen än HLA-C*0602 som visat sig är involverade i undergrupper av psoriasis. Betydelsen av att identifiera riskgener för psoriasis kan knappast överskattas. Detta skulle bidra till en förståelse av de sjukdomsvägar, vilket är av största vikt där specifika genetiska varianter hos patienter skulle kunna användas för att förutsäga behandlingsresultat för specifika droger, liksom förutsäga biverkningar. Det skulle hjälpa oss att identifiera individer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdoms fenotyp och andra sjukdomar som artrit som kan påverka behandlings val.