Ordförande har ordet

Välkommen att söka forskningsanslag från Hudfonden 2022!

Ansökan är öppen för anställda vid dermato-venereologiska enheter i Sverige och avser forskningsprojekt, såväl kliniska, epidemiologiska som rent experimentella inom ämnesområdet dermato-venereologi. Anslaget ska förvaltas av dermato-venereologisk akademisk enhet då en viktig uppgift för Hudfonden är att stödja utveckling av akademiska dermato-venereologiska plattformar i Sverige.   Projektanslag kan enbart sökas av disputerad forskare.

 

Då pandemiläget verkar ljusna så öppnar vi i år även för möjlighet att söka resebidrag för aktivt deltagande i nationella och internationella kongresser och även icke-disputerad forskare kan söka detta.

 

Genom stiftelsernas goda kapitalförvaltning har 2021 inneburit ännu ett år av växande stiftelsekapital. Vi bedömer därför att de samlade forskningsanslagen 2022 kommer att växa jämfört med föregående år.


Stockholm 2022-02-28
Lars Nordstrand, ordförande och Mona Ståhle, vice ordförande

 

Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Rapport från 2021 års bidragstagare från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Sirkku Peltonen

 

Sirkku Peltonen, Professor i dermatologi och venereologi, Göteborgs Universitet och överläkare i Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2020. Forskning och kliniskt arbete med genetiska hudsjukdomar.

Uppskattningsvis 6–8% av befolkningen drabbas under livet av en sällsynt sjukdom (gendermatos). Eftersom det finns tusentals sällsynta sjukdomar är den sammanlagda bördan för drabbade patienter, berörda familjer, hälso- och sjukvården, och samhället sannolikt betydande. De flesta av de sällsynta sjukdomarna är ärftliga. Inom denna grupp finns cirka 700 ärftliga hudsjukdomar och 100 av dom har en ICD-10 diagnoskod. Karaktäristiskt för dessa sjukdomar är att de oftast har en tidig debut och kan ha stor inverkan på patienternas vardag och livskvalitet.

När man forskar om sällsynta sjukdomar är det inte möjligt att rapportera stora fallserier, men med Sveriges nationella register är det möjligt att samla in mer data även om sjukdomen är ovanlig. Uppskattningsvis lever cirka 3 000–5 000 individer med gendermatoser i Sverige. För dessa individer önskar vi samla in och analysera registerdata i studien som har startats vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhus våren 2021. Denna landsomfattande studie ska undersöka bland annat incidens, mortalitet och möjliga associerade komorbiditeter. 

Målsättningen är att öka den generella förståelsen för denna heterogena sjukdomsgrupp och också förbättra hälso- och sjukvården för patienterna. Vi hoppas att forskningsresultaten ska kunna bidra till bättre diagnos- och behandlingsprocesser, och på så sätt leda till bättre hälsa för denna patientgrupp. 

Swish

Många av våra gåvogivare har efterlyst möjligheten att använda sig av Swish vid inbetalning av gåvor. Nu kan du använda dig av Swish när du skänker gåvor till insamlingsstiftelsen Hudfonden.

Swish-numret är 123 077 86 88

Ange namn och e-postadress vid Swish-betalning

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Martin Mowitz
Skåne University Hospital, Department of Occupational and Environmental Dermatology

Contact allergy to Medical Devices for type 1 diabetes patients

De senaste åren har användning av glukossensorer och insulinpumpar möjliggjort förbättrad blodsockerkontroll för diabetiker. Dessvärre upplever en stor del av användarna hudbiverkningar. Kontaktallergi mot isobornylakrylat, som finns i limme…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris