Ordförande har ordet

Inom kort (1/3) startar årets ansökningsomgång igen. Hudfonden välkomnar projekt och reseansökningar för forskare som arbetar och är anknutna till dermato-venereologiska enheter i Sverige. För projektansökningar avses projekt inom dermato-venereologi och gäller som tidigare enbart disputerade forskare och för reseansökningar gäller att även odisputerade forskare med aktiv medverkan (poster eller föredrag) i vetenskaplig kongress kan söka, dvs ingen skillnad jämfört med förra årets ansökningsomgång.

Årets ansökan innehåller en nyhet som vi tror och hoppas kan vara aktuell för flera forskande kollegor, nämligen möjligheten att söka bidrag för vistelse i utländsk forskningsmiljö för att lära ny teknik och etablera internationella samarbeten. Syftet är att stödja forskare relativt tidigt i karriären och man kan söka upp till 100 000 SEK. Övriga detaljer angående ansökan finner ni här.

Vi ser fram mot en spännande och intressant ansökningsomgång. Det händer mycket inom vårt ämnesområde.

Stockholm 2023-02-27
Lars Nordstrand, ordförande och Mona Ståhle, vice ordförande

Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Rapport från 2021 års bidragstagare från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

artur_schmidtchen

 

Artur Schmidtchen, Professor i dermatologi och venereologi, Lunds Universitet.

Sår och sårinfektioner är ett stort problem inom sjukvården som kan leda till längre vårdtider och högre sjukvårdskostnader. Efter kirurgiska ingrepp är det vanligt med postoperativa infektioner som kan försena läkning och orsaka allvarliga komplikationer. Brännskador och svårläkta sår hos äldre med cirkulationsstörningar löper också hög risk för infektioner som kan orsaka betydande sjuklighet och dödlighet. En annan utmaning är den ökande resistensen mot antibiotika som gör det svårare att behandla infektioner. 

För att möta dessa utmaningar har vår forskargrupp utforskat nya terapeutiska koncept baserade på kroppens egna försvarsmekanismer. Forskningen har lett till upptäckten av nya klasser av bioaktiva peptider med antimikrobiell och immunmodulerande aktivitet som kan bidra till att behandla sårinfektioner och förbättra sårläkningen. En peptidbaserad sårgel är nu under klinisk utveckling.

Forskning har också bidragit till utvecklingen av nya diagnostiska verktyg för att underlätta tidig upptäckt av infektioner och sårläkning. Genom att identifiera nya biomarkörer för sårläkning och inflammation hoppas vi bättre kunna diagnostisera och behandla sår och sårinfektioner.

Forskningen har potential att förändra hur vi behandlar sår och sårinfektioner och kan bidra till att minska sjukvårdskostnaderna och förbättra patientresultaten. Detta är ett utmärkt exempel på hur grundläggande forskning kan leda till nya och innovativa behandlingsmetoder som kan förbättra människors liv och hälsa.

Swish

Många av våra gåvogivare har efterlyst möjligheten att använda sig av Swish vid inbetalning av gåvor. Nu kan du använda dig av Swish när du skänker gåvor till insamlingsstiftelsen Hudfonden.

Swish-numret är 123 077 86 88

Ange namn och e-postadress vid Swish-betalning

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Josefin Lysell
Medicine, Solna. Dermatology Unit., Dermatology and Venereology, Karolinska University Hospital

Functional consequences of heterogeneity of CD177 expression on neutrophils in Psoriasis

Neutrofiler är den vanligaste immuncellen i vårt blod och neutrofiler i huden är ett mikroskopiskt kännetecken för psoriasis liksom i tarmen vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Att neutrofiler har betydelse för inflammationen vid Psoriasis oc…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris