Ordförande har ordet

Hudfondens övergripande målsättningen är att stimulera innovativ och högkvalitativ forskning som bidrar till kunskap om och behandling av hud och könssjukdomar. Hudfonden stödjer specifikt forskning som bedrivs i direkt anknytning till hudkliniker och universitetsanknutna hudenheter i Sverige och ger bidrag till såväl kliniska som experimentella forskningsprojekt samt möjliggör för forskare att aktivt presentera sina resultat vid kongresser i hela världen.

I år har ansökningarna om forskningsbidrag både blivit fler och präglats av hög kvalitet. Ett flertal spännande projektansökningar inom området inflammatoriska hudsjukdomar, såsom eksem och psoriasis har kommit in. Ett exempel på detta är Maria Bradleys projektgrupp med fokus på eksem. Andra områden som erhöll större anslag rör grundforskning om hudcellernas biologi, samt om regulatoriska mekanismer vid hudcancer och sårläkning.

Totalt beviljades ca 12 Mkr i forskningsbidrag 2019 inklusive 0,3 Mkr i resebidrag. Den forskning inom vårt område som möjliggörs genom Hudfondens bidrag är av stor betydelse för den medicinska utvecklingen. Våra forskningsstiftelser har som mål att upprätthålla motsvarande nivå på kommande års bidragsram.

Vi ser fram mot ännu fler högkvalitativa projektansökningar under 2020.

Stockholm 2019-08-19
Mona Ståhle, vice ordförande och Lars Nordstrand, ordförande

Nyheter

Välkommen till Hudfondens nya hemsida!

2019 kommer att präglas av vår ambition att förbättra kommunikationen med forskare, bidragsgivare och patienter. Den nya hemsidan är en viktig del i att nå ut till alla våra intressenter. Här finns rapporter om pågående forskningsaktiviteter; man kan se till vad våra bidrag går; lämna synpunkter; samt mycket mer.

Vi kommer även att steg för steg förenkla administrationen kring hanteringen av bidragsansökningarna och betalningsadministrationen. 2018 blev ett rekordår för beviljade bidrag. Vi hoppas att fortsatt kunna hålla en hög nivå i anslagen till kvalificerade ansökningar.

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Jitka Petrlova
Departments of Clinical Sciences, Division of Dermatology and Venereology

Novel roles of apolipoprotein E in host defense and protein aggregation in the skin

Förmågan att effektivt kunna läka sår är evolutionärt viktig för vår överlevnad. Jämfört med antibiotika har medfödd immunitet funnits i miljontals år – och jag tror att vi skall fundera över tillämpningar av dessa koncept i en tid a…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris