image 1

Välkommen till HudFonden!

HudFonden lämnar bidrag till grundforskning såväl som klinisk forskning inom hudområdet (även innefattande sexuellt överförda sjukdomar).
Forskarna som erhåller medel från HudFonden är till allra största delar knutna till svenska universitetssjukhus. HudFonden finansieras genom gåvor och donationer.

Till formulären för forskningsansökan.

T.f. Ordförande har ordet

Årets ansökningar är nu behandlade och under utbetalning!
Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen delar årligen ut medel till forskningsprojekt inom området Dermatologi och Venereologi. Behöriga att söka är disputerade forskare med anställning eller anknytning till akademisk enhet inom ämnesområdet. Dessutom ges resebidrag till forskare och forskarstuderande för aktivt deltagande med presentation på nationella och internationella kongresser.

Läs mer (PDF)

– Mona Ståhle, T.f. Ordförande HudFonden

Vad står HudFonden för?

Genom att lämna en gåva till Insamlingsstiftelsen HudFonden bidrar Du till att understödja dermatologisk forskning i Sverige.
Bakom HudFonden står Edvard Welanders stiftelse som tillsammans med Finsenstiftelsen sedan 1960-talet har nuvarande inriktning som bidragsgivare till förmån för svensk hudforskning.


Stöd hudforskningen!

Ditt bidrag till HudFonden utgör ett viktigt stöd för klinisk forskning som syftar till att förbättra diagnostik och behandling av hudsjukdomar. Insamlingsstiftelsen, som står under Länsstyrelsens kontroll, har också ansökt om rätt att använda sig av 90-konto.
image 1