Hudfonden stödjer forskning inom hudsjukdomar - dermatologi, och sexuellt överförda infektioner - venereologi

HudFonden ger bidrag  till forskning inom ämnesområdet dermatologi (läran om huden och dess sjukdomar) och venereologi (sexuellt överförbara infektioner). Vi hälsar dig varmt välkommen att skänka en slant, stor som liten, för att ytterligare stärka svensk dermatologisk forskning.  Kom ihåg att ditt bidrag gör skillnad!

Ordförande har ordet

Mona Ståhle, Professor i Dermatologi och Venereologi

Hudfondens ansökningsomgång 2023 är nu slutbedömd. Det blev ett spännande sökfält med många högkvalitativa projekt. Den höga nivån på projekten vittnar om en stark utveckling av den dermatologiska/venereologiska forskningen på alla universitet.  

Flera projekt ligger i frontlinjen och använder ny spännande teknik och bredden avspeglar väl ämnesområdet och sträcker sig mellan basal genetisk och molekylär forskning till epidemiologiska, kliniska och hälsoekonomiska projekt.   

Drygt 14 miljoner kronor delades ut till 34 projektansökningar och 24 ansökningar om resebidrag till kongressresor. Samtliga ansökningar bedömdes liksom föregående år av en bred panel bestående av internationella forskare med kompetens inom dermatologi samt akademiska företrädare från Sverige. Eventuellt jäv beaktas noga och granskare bedömer inte ansökningar från det egna universitetet.

Ansökningar inkom från samtliga dermato-venereologiska universitetsenheter i landet och ger en spegelbild av läget för akademisk dermatologisk forskning i Sverige. I år öppnade vi även för en ny möjlighet, nämligen att söka om bidrag till vistelse vid utländskt universitet eller laboratorium för att tillägna sig ny kunskap eller teknik som sen kan implementeras på hemmaplan. Fem ansökningar inkom och samtliga sökanden fick ett visst bidrag till sin resa. Vi bedömer att detta är en ansökningsmöjlighet som har kommit för att stanna och som ska möjliggöra för svenska forskare verksamma inom dermato-venereologi att exponeras för internationell forskning.

Vi ser fram mot en ny spännande omgång 2024.

Stockholm 2023-06-19
Lars Nordstrand, ordförande och Mona Ståhle, vice ordförande

Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Rapport från 2022 års bidragstagare från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Artur Schmidtchen, Professor i dermatologi och venereologi

 

Artur Schmidtchen, Professor i dermatologi och venereologi, Lunds Universitet.

Sår och sårinfektioner är ett stort problem inom sjukvården som kan leda till längre vårdtider och högre sjukvårdskostnader. Efter kirurgiska ingrepp är det vanligt med postoperativa infektioner som kan försena läkning och orsaka allvarliga komplikationer. Brännskador och svårläkta sår hos äldre med cirkulationsstörningar löper också hög risk för infektioner som kan orsaka betydande sjuklighet och dödlighet. En annan utmaning är den ökande resistensen mot antibiotika som gör det svårare att behandla infektioner. 

För att möta dessa utmaningar har vår forskargrupp utforskat nya terapeutiska koncept baserade på kroppens egna försvarsmekanismer. Forskningen har lett till upptäckten av nya klasser av bioaktiva peptider med antimikrobiell och immunmodulerande aktivitet som kan bidra till att behandla sårinfektioner och förbättra sårläkningen. En peptidbaserad sårgel är nu under klinisk utveckling.

Forskning har också bidragit till utvecklingen av nya diagnostiska verktyg för att underlätta tidig upptäckt av infektioner och sårläkning. Genom att identifiera nya biomarkörer för sårläkning och inflammation hoppas vi bättre kunna diagnostisera och behandla sår och sårinfektioner.

Forskningen har potential att förändra hur vi behandlar sår och sårinfektioner och kan bidra till att minska sjukvårdskostnaderna och förbättra patientresultaten. Detta är ett utmärkt exempel på hur grundläggande forskning kan leda till nya och innovativa behandlingsmetoder som kan förbättra människors liv och hälsa.

Swish

Många av våra gåvogivare har efterlyst möjligheten att använda sig av Swish vid inbetalning av gåvor. Nu kan du använda dig av Swish när du skänker gåvor till insamlingsstiftelsen Hudfonden.

Swish-numret är 123 077 86 88

Ange namn och e-postadress vid Swish-betalning

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Manoj Puthia
Division of Dermatology and Venereology, Department of Clinical Sciences,

Repairing Innate Immunity: a novel concept for wound healing

Reparation av den naturliga immuniteten: ett nytt koncept för att behandla icke-läkande sår Icke-läkande sår är ett stort problem inom hälsovården. De kan orsaka invaliditet och en påtagligt sänkt livskvalité. Efter uppstådd skada mås…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Hudsjukdomar och allergiska utslag på kroppen
Hudsjukdomar och allergiska utslag på kroppen
Hudsjukdomar - Psoriasis vulgaris
Hudsjukdomar - Psoriasis vulgaris

Tidskriften Acta Dermato-Venereologica publicerar forskning kring hudsjukdomar och könssjukdomar

Den svenskägda tidskriften Acta Dermato-Venereologica publicerar viktig nationell som internationell forskning kring hudsjukdomar och könssjukdomar.

Ansök om forskningsbidrag hos HudFonden!

Stöd forskningen kring hudsjukdomar och könssjukdomar. Ge en gåva!