Hudfonden stödjer forskning inom hudsjukdomar - dermatologi, och sexuellt överförda infektioner - venereologi

HudFonden ger bidrag  till forskning inom ämnesområdet dermatologi (läran om huden och dess sjukdomar) och venereologi (sexuellt överförbara infektioner). Vi hälsar dig varmt välkommen att skänka en slant, stor som liten, för att ytterligare stärka svensk dermatologisk forskning.  Kom ihåg att ditt bidrag gör skillnad!

Ordförande har ordet

Mona Ståhle, Professor i Dermatologi och Venereologi

Hudfondens ansökningsomgång 2023 är nu slutbedömd. Det blev ett spännande sökfält med många högkvalitativa projekt. Den höga nivån på projekten vittnar om en stark utveckling av den dermatologiska/venereologiska forskningen på alla universitet.  

Flera projekt ligger i frontlinjen och använder ny spännande teknik och bredden avspeglar väl ämnesområdet och sträcker sig mellan basal genetisk och molekylär forskning till epidemiologiska, kliniska och hälsoekonomiska projekt.   

Drygt 14 miljoner kronor delades ut till 34 projektansökningar och 24 ansökningar om resebidrag till kongressresor. Samtliga ansökningar bedömdes liksom föregående år av en bred panel bestående av internationella forskare med kompetens inom dermatologi samt akademiska företrädare från Sverige. Eventuellt jäv beaktas noga och granskare bedömer inte ansökningar från det egna universitetet.

Ansökningar inkom från samtliga dermato-venereologiska universitetsenheter i landet och ger en spegelbild av läget för akademisk dermatologisk forskning i Sverige. I år öppnade vi även för en ny möjlighet, nämligen att söka om bidrag till vistelse vid utländskt universitet eller laboratorium för att tillägna sig ny kunskap eller teknik som sen kan implementeras på hemmaplan. Fem ansökningar inkom och samtliga sökanden fick ett visst bidrag till sin resa. Vi bedömer att detta är en ansökningsmöjlighet som har kommit för att stanna och som ska möjliggöra för svenska forskare verksamma inom dermato-venereologi att exponeras för internationell forskning.

Vi ser fram mot en ny spännande omgång 2024.

Stockholm 2023-06-19
Lars Nordstrand, ordförande och Mona Ståhle, vice ordförande

Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Rapport från 2023 års bidragstagare från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Asa-Ingvar

 

Åsa Ingvar, PhD, överläkare Hudmottagningen Skånes universitetssjukhus, Lunds Universitet, och Senior Research Fellow, Monash University/ AlfredHealth

Jag vill inleda denna översikt av min forskning med att tacka Welander/Finsen stiftelsen och Insamlingsstiftelsen Hudfonden för det bidrag som tilldelats mig och som också möjliggör min fortsatta strävan att förbättra diagnostik av hudförändringar i sjukvården.

 

Sverige har en oroande trend av ökande incidens av hudcancer inklusive melanom. Incidensen har mer än tredubblats sedan början av 90-talet och ligger nu i Sverige t.o.m. högre än vissa delar av Australien. För att upptäcka hudcancer i tid undersöks massvis av godartade hudförändringar dagligen och för att komplicera situationen ytterligare så är det ofta utmanande att diagnosticera hudförändringar. Detta leder i sin tur till massvis med ”onödiga” operationer och patologiska bedömningar av godartade hudförändringar, eller en missad hudcancer med ibland allvarliga konsekvenser. Taget tillsammans resulterar detta i en enorm belastning på sjukvårdssystemet, stora kostnader och felprioriteringar.

Vår forskning syftar till att ta fram verktyg för att förbättra den diagnostiska träffsäkerheten av hudförändringar så att våra sjukvårdsresurser läggs på rätt patienter. Det projekt som nu fått finansiering är ett samarbete med hudläkare i olika delar av landet, ingenjörer, och industrin. Vi har konstruerat en typ av artificiell intelligens (AI), s.k. deep convolutional neural networks, så att datorer kan klassificera bilder på hudtumörer i 8 olika diagnostiska klasser. Algoritmen har tränats på >20000 bilder och har nu en så hög diagnostisk träffsäkerhet att vi kan gå vidare med att testa om den bidrar till att optimera hudläkares bedömningar av hudförändringar.

Samtidigt driver vi flera andra projekt där vi med hjälp av ny teknologi undersöker hur vi kan förbättra hudsjukvården, tex i riskklassificering (vem bör gå regelbundet för hudkontroller?) eller för att med större säkerhet veta om en hudtumör tagits bort i sin helhet under själva operationen. Det finns stor förbättringspotential med att använda ny teknologi i sjukvården men det kommer också med sina egna utmaningar och problem och det är därför mycket viktigt att de undersöks i vetenskapliga studier innan de börjar användas. Vi hoppas att vår forskning kommer att bidra till att sjukvården kan börja använda den nya teknologin på ett framgångsrikt och säkert sätt.

Swish

Många av våra gåvogivare har efterlyst möjligheten att använda sig av Swish vid inbetalning av gåvor. Nu kan du använda dig av Swish när du skänker gåvor till insamlingsstiftelsen Hudfonden.

Swish-numret är 123 077 86 88

Ange namn och e-postadress vid Swish-betalning

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Andreas Sonesson
IKVL, avd. för dermatovenereologi, SkånesUniversitetssjukhud, Hudmottagningen

The role of microbial biofilm and the skin microbiome in atopic dermatitis.

Patienter med böjveckseksem är känsliga för infektioner i huden. Hudbakterier (Staphylokockus aureus) finns i huden vid eksem och rapporter har avslöjat förekomsten av bakteriesamhällen omslutna av en matris, så kallad biofilm, i eksemhud. Kr…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Hudsjukdomar och allergiska utslag på kroppen
Hudsjukdomar och allergiska utslag på kroppen
Hudsjukdomar - Psoriasis vulgaris
Hudsjukdomar - Psoriasis vulgaris

Tidskriften Acta Dermato-Venereologica publicerar forskning kring hudsjukdomar och könssjukdomar

Den svenskägda tidskriften Acta Dermato-Venereologica publicerar viktig nationell som internationell forskning kring hudsjukdomar och könssjukdomar.

Ansök om forskningsbidrag hos HudFonden!

Stöd forskningen kring hudsjukdomar och könssjukdomar. Ge en gåva!