Ny information på sidan!

Ordförande har ordet

Dermato-venereologisk forskning mår bra! Det kan konstateras efter årets ansökningsomgång i HudFonden. Totalt inkom 54 projektansökningar varav 35 beviljades i hård konkurrens. Samtliga projekt har granskats i detalj av 4 internationella granskare samt av företrädare för landets universitet, totalt 9 granskare. Kvalitén på ansökningarna var generellt mycket hög och beviljade projekt omfattar skilda områden såsom sårläkning, eksem, kontaktallergi, melanom, psoriasis och hudens immunförsvar.

Hudfonden har i år kunnat säkerställa en fortsatt hög utdelning av forskningsmedel trots den dramatiska turbulensen på börsen. Fondens investeringsstrategi är långsiktig och HudFonden har under decennier lyckats leverera en stabil och växande finansiering för dermato-venereologisk forskning i Sverige. I år delades drygt 12 miljoner SEK ut till olika projekt.  I den rådande situationen med Covid-19 och inställda internationella möten beslutades att inte bevilja några ansökningar för resebidrag 2020.

Stockholm 2020-08-23
Mona Ståhle, vice ordförande

Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Rapport från 2020 års bidragstagare från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

JitkaPetrlova

 

Jitka Petrlova, PhD, Ass. Professor, Department of Clinical Sciences, Division of Dermatology and Venereology, Lund University

During my career, I was always fascinated by the aggregation of protein and peptides and links to diverse physiological and pathological processes. My current research is focused on the aggregation as a novel host defense mechanism, of relevance for skin inflammation and wound healing. In particular, I study host defense roles of blood proteins belonging to the apolipoprotein group, such as apolipoprotein E (abbreviated ApoE). Our findings demonstrate a previously undisclosed role of ApoE, involving aggregation of endotoxins and bacteria, enabling clearance of bacterial toxins and microbial killing. The link between host defense and aggregation also suggests that persisting inflammation may lead to dysfunctional activation of such protein-based host defense pathways, and therefore, our research also raises interesting perspectives on the relationship between antimicrobial and amyloidogenic peptides. Taken together, the project supported by Hudfonden will disclose new physiologically relevant roles for apolipoproteins in skin inflammation. It will also increase our understanding of different amyloid diseases involving the skin, but also other organs such as the brain. 1. Petrlova J, Petruk G, Huber RG, McBurnie EW, van der Plas MJA, Bond PJ et al. Thrombin-derived C-terminal fragments aggregate and scavenge bacteria and their proinflammatory products. J Biol Che. Published 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32034093 2) Petrlova J, Hasen FC, van der Plas MJA, Huberb RG, Mörgelin M, Malmsten M et al. JAggregation of thrombin-derived C-terminal fragments as a previously undisclosed host defense mechanism. Proc Nat Acad Sci. Published 2017.  http://www.pnas.org/content/early/recent

Swish

Många av våra gåvogivare har efterlyst möjligheten att använda sig av Swish vid inbetalning av gåvor. Nu kan du använda dig av Swish när du skänker gåvor till insamlingsstiftelsen Hudfonden.

Swish-numret är 123 077 86 88

Ange namn och e-postadress vid Swish-betalning

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Hanna Eriksson
Onkologi-Patologi, Hudflödet, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Clinical studies of biomarkers and the systemic landscape in high-risk and advanced cutaneous melanoma

Överlevnaden i melanom varierar mellan och inom olika sjukdomsstadier. Immunreceptorblockerande behandlingar har markant förbättrat överlevanden vid spritt melanom. Det är dock vanligt förekommande att inte uppnå långvariga behandlingssvar. P…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris