Ny information på sidan!

Ordförande har ordet

Huvudsyftet med Hudfonden är att värna och utveckla dermato-venereologisk forskning i Sverige. För detta krävs stabila akademiska plattformar inom ämnet.

Hudfondens bidrag till finansiering av dermato-venereologisk forskning har glädjande nog utvecklats mycket positivt under senare år men eftersom det är begränsat måste det specifikt riktas till dermato-venereologiska universitetsenheter för att möjliggöra en positiv utveckling av dessa. 

Vi kommer nu att tillämpa denna strategi konsekvent vilket innebär att enbart sökande som är anställda vid eller anknutna till dermato-venereologisk universitetsenhet och vars anslag förvaltas av sådan enhet är behörig att söka anslag från Hudfonden. Stiftelserna har under senare år delat ut 10–12 miljoner kronor till forskning där huvudsökande är anställd vid dermato-venereologisk enhet i Sverige. Behörig att söka projektbidrag är disputerad forskare med anknytning till dermato-venereologisk universitetsenhet där också ett ev bidrag ska förvaltas.

Stockholm 2021-02-18
Mona Ståhle, vice ordförande

På grund av det rådande pandemiläget kommer regelrätta reseanslag inte att kunna sökas detta år. Däremot kommer bidrag till avgifter för deltagande i digitala vetenskapliga konferenser och kongresser kunna sökas. Aktivt deltagande med abstrakt krävs. Dessa bidrag kan även sökas av icke disputerad men doktorandregistrerad forskare.

Stockholm 2021-02-23
Mona Ståhle, vice ordförande

Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Rapport från 2020 års bidragstagare från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

JitkaPetrlova

 

Jitka Petrlova, PhD, Ass. Professor, Department of Clinical Sciences, Division of Dermatology and Venereology, Lund University

During my career, I was always fascinated by the aggregation of protein and peptides and links to diverse physiological and pathological processes. My current research is focused on the aggregation as a novel host defense mechanism, of relevance for skin inflammation and wound healing. In particular, I study host defense roles of blood proteins belonging to the apolipoprotein group, such as apolipoprotein E (abbreviated ApoE). Our findings demonstrate a previously undisclosed role of ApoE, involving aggregation of endotoxins and bacteria, enabling clearance of bacterial toxins and microbial killing. The link between host defense and aggregation also suggests that persisting inflammation may lead to dysfunctional activation of such protein-based host defense pathways, and therefore, our research also raises interesting perspectives on the relationship between antimicrobial and amyloidogenic peptides. Taken together, the project supported by Hudfonden will disclose new physiologically relevant roles for apolipoproteins in skin inflammation. It will also increase our understanding of different amyloid diseases involving the skin, but also other organs such as the brain. 1. Petrlova J, Petruk G, Huber RG, McBurnie EW, van der Plas MJA, Bond PJ et al. Thrombin-derived C-terminal fragments aggregate and scavenge bacteria and their proinflammatory products. J Biol Che. Published 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32034093 2) Petrlova J, Hasen FC, van der Plas MJA, Huberb RG, Mörgelin M, Malmsten M et al. JAggregation of thrombin-derived C-terminal fragments as a previously undisclosed host defense mechanism. Proc Nat Acad Sci. Published 2017.  http://www.pnas.org/content/early/recent

Swish

Många av våra gåvogivare har efterlyst möjligheten att använda sig av Swish vid inbetalning av gåvor. Nu kan du använda dig av Swish när du skänker gåvor till insamlingsstiftelsen Hudfonden.

Swish-numret är 123 077 86 88

Ange namn och e-postadress vid Swish-betalning

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Minna Piipponen
Devision of Dermatology and Venereology, Department of Medicine Solna,

Regulatory RNAs in wound-edge keratinocytes: new perspectives towards treating chronic non-healing wounds

Regulatoriska RNA i sårläkning – nytt perspektiv på behandling av kroniska icke-läkande sår? Sårläkningsprocess efter en akut sårskada är viktigt för att kunna återställa den skyddande hudbarriären. Problem med sårläkningsprocessen …
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris