image 1

Välkommen till HudFonden!

HudFonden lämnar bidrag till grundforskning såväl som klinisk forskning inom hudområdet (även innefattande sexuellt överförda sjukdomar).
Forskarna som erhåller medel från HudFonden är till allra största delar knutna till svenska universitetssjukhus. HudFonden finansieras genom gåvor och donationer.

Till formulären för forskningsansökan.

Information angående 90-konto

Styrelsen i Insamlingsstiftelsen Hudfonden har efter en testperiod beslutat att inte vara en del av Svensk Insamlingskontroll och deras produkt 90-konto. Lagar och regler kring en insamlingsstiftelse ger givarna en mycket hög transparens kring insamlade medel och hur de används, något Hudfondens styrelse anser vara viktigt.

Vad står HudFonden för?

Genom att lämna en gåva till Insamlingsstiftelsen HudFonden bidrar Du till att understödja dermatologisk forskning i Sverige.
Bakom HudFonden står Edvard Welanders stiftelse som tillsammans med Finsenstiftelsen sedan 1960-talet har nuvarande inriktning som bidragsgivare till förmån för svensk hudforskning.


Stöd hudforskningen!

Ditt bidrag till HudFonden utgör ett viktigt stöd för klinisk forskning som syftar till att förbättra diagnostik och behandling av hudsjukdomar. Insamlingsstiftelsen, som står under Länsstyrelsens kontroll, har också ansökt om rätt att använda sig av 90-konto.
image 1