Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Tumör - stroma kommunikation i melanom : roll exosomal mikroRNA


Huvudsökande: Warangkana Lohcharoenkal
Arbetsplats: Molecular Dermatology, Stockholm


Exosomer är små partiklar som frisätts från celler och fungerar som budbärare mellan olika celltyper. Exosomer innehåller bland annat proteiner, mRNA och mikroRNA molekyler. Exosomer kan skickas från tumörceller till omgivande celler och dessa har uppgiften förbereda omgivande celler för en effektiv tumörspridning. Denna studie syftar till att undersöka rollen för exosomala mikroRNA, små regulatoriska RNA, vid malignt melanom. Vi kommer att studera rollen för exosomala miRNA i kommunikationen mellan melanomceller och omgivande stromaceller. Effekten av exosomer isolerade från melanom cellinjer på funktioner av relevanta stroma celler (endotelceller, fibroblaster,makrofager) kommer att undersökas. MiRNA innehållet i exosomer kommer at undersökas och jämföreas mellan maligna melanomceller och melanocyter för att identifiera exosomalamiRNA som är associerade med cancerutveckling. Denna studie kommer att leda till en bättre förståelse för exosomala miRNA i kommunikationen mellan melanomceller och omgivande stromaceller, vilket kan leda till utveckling av nya, miRNA-baserade behandlingar.