Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kontaktallergen i vanliga kommersiella produkter: förbättrad diagnostik, klinisk relevans och ökade möjligheter till prevention.


Huvudsökande: Lina Hagvall
Arbetsplats: inst för kliniska vetenskaper, Göteborg


Det övergripande målet med vår forskning är att öka kunskapen om på vilka sätt allergiframkallande ämnen kan bildas och komma i kontakt med vår hud. Flera kemiska processer i och utanför huden kan leda till bildning av starkt allergiframkallande ämnen från ursprungsämnen med svag allergiframkallande förmåga. Ur ett konsumentperspektiv är det viktigt att undersöka dessa processer för att kartlägga exponeringen för allergiframkallande ämnen i vår vardagsmiljö, i kontakt med kosmetiska produkter och vardagsföremål. Vi har visat att flera doftämnen kan brytas ner till starkt allergiframkallande ämnen vid kontakt med luftens syre. Vi undersöker ytterligare doftämnen i våra nuvarande studier där preliminära resultat visar att fler doftämnen kan ge kontaktallergi efter luftexponering. Vi har även kunnat visa att allergiframkallande ämnen bildas via teknisk nedbrytning av gummikemikalier i neoprengummi. Vi undersöker nu hur denna nedbrytning påverkar metoden för diagnos av kontaktallergi mot gummikemikalier.