Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

2013

Total utdelat belopp:
12 340 000 kr

Lista över beviljade anslag på projektansökningar 2013


Huvudsökande: Projekttitel:
Ola Rollman
, Inst f. medicinska vetenskaper, enheten för dermatologi och venereologi, Uppsala Universitet
Apoptosis by secretory granule permeabilization - a novel approach to targeting mast cells in inflammatory skin disease
Filippa nyberg
, inst för kliniska vetenskaper, KIDS
Klinik och epidemiologi vid kutan lupus erythematosus, med fokus på samband med läkemedel
Bernt Lindelöf
, Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Histopathological and epidemiological studies of skin cancer in organ transplant recipients
Hans Törmä
, Inst Medicinska Vetenskaper/Dermatologi
Studies of mutations in keratins and lipid metabolizing enzymes affecting the skin barrier: Clues to new targets for dermato-therapy
Ann Ponten
, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Handeksem i sjukvården - Handeksem och kontaktallergier orsakade av kemikalier i skyddshandskar och handdesinfektionsmedel inom sjukvården
Carina Grönhagen
, Inst för Miljömedicin, Karolinska Institutet
Blåsdermatoser i Sverige; epidemiologi, komorbiditet, överlevnad och behandling
Birgitta Meding
, Enh för arbets-och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet
Vattenexponering på jobbet - en arbetsmiljörisk i förändring?
Mona Ståhle
, Hudkliniken, Karolinska
Psoriasis- exploration of genetic heterogeneity, adipose tissue inflammation and sphingolipid signaling
Lina Hagvall
, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset / Inst för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet
Kontaktallergen i vanliga kommersiella produkter: förbättrad diagnostik, klinisk relevans och ökade möjligheter till prevention
Enikö Sonkoly
, Enheten för Dermatologi och venerologi, Karolinska Institutet
MicroRNAs as potential biomarkers in psoriasis and psoriatic arthritis
Inger Rosdahl
, Avdelningen för dermatologi/Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
The risk of sunbathing; Implications of UV-irradiation for initiation and invasion of malignant melanoma
Maria Karlsson
, Inst. för Medicin Solna, Karolinska Institutet
Epidemiological studies of common melanocytic nevi in relation to sun exposure among children in Sweden
Ning Xu Landén
, Unit of Dermatology and Venereology, Dept. of Medicine Solna
Investigation of the Role of MicroRNAs in Human Skin Wound Healing
Inese Dubnika Hauksson
, Yrkes- och miljödermatologiska avd., Hudkliniken SUS.
Att diagnosticera och förebygga eksem orsakat av allergi mot formaldehyd: förekomst i miljön, kemisk analys, kliniska undersökningsmetoder och relevansbedömning.
Josefin Lysell
, Hudkliniken KS, inst för medicin KI
Childhood psoriasis
Lars Norlén
, Hudkliniken, KUS/Inst för Medicin, KI
Molekylära sjukdomsmekanismer vid autoimmun blåssjukdom
Lennart Emtestam
, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Enheten för Infektion och Hudsjukdomar. Inst för Medicin, Huddinge, KI
Skin cancer diagnostic tool based on micromachined interface for high-resolution THz spectroscopy
Kari Nielsen
, Hudkliniken Helsingborgs lasarett, IKVL, Lunds Universitet och Campus Helsingborg
”Riskfaktorer och prognostiska faktorer för melanom och annan hudcancer hos kvinnor i södra Sverige” Fortsättningsansökan
Carl-Fredrik Wahlgren
, Enheten för dermatologi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet
Eksem hos barn och ungdomar - en longitudinell studie av en födelsekohort (BAMSE-dermatologi)
Maria Bradley
, Hudkliniken Karolinska Universitetsjukhuset sjukhuset/Institutionen för Medicin
Genetic and functional studies of atopic dermatitis with focus on skin barrier defects
Ann-Marie Wennberg
, Avdelningen för Dermatologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
Multifotonmikroskopi och teledermatoskopi: nya avbildningstekniker för förbättrad diagnostik av hudcancer
Anna Josefson
, Hudkliniken USÖ
Ansökan för Svenska Dermato-epidemiologiska Nätverket (SveDEN) att fortsätta bedriva verksamhet som syftar till att stimulera och starta upp nationella forskningsprojekt.
Charlotta Enerbäck
, Hudkliniken, universitetssjukhuset i Linköping
Psoriasis: Studier av hudlesionen och genetisk predisposition
Håkan Hedstrand
, Inst för medicinska vetenskaper
STUDIER AV ANTIGEN OCH MARKÖRER VID MALIGNT MELANOM OCH VITILIGO
Andreas Sonesson
, Hudkliniken SUS, Dermatologi
Betydelsen av infektion och hudassocierade mikrober för patogenes, diagnostik och behandling vid atopiskt eksem-från molekylära mekanismer till terapi.
Klas Nordlind
, Enheten för dermatologi och venereologi, Inst. för medicin, Solna
Stress worsened atopic dermatitis- pathogenesis, diagnosis and treatment
Karin Sartorius
, Hudkliniken SÖS /KI SÖS
Hidradenitis suppurativa
Amra Osmancevic
, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vitamin D status, Staphylococcus aureus och immunologiskt svar hos patienter med psoriasis och atopiskt dermatit under ljusbehandling och behandling med Etanercept
Kerem Yazar
, enheten för arbets- och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin
Kan kosmetika och hygienprodukter som innehåller konserveringsmedlet methylisothiazolinone orsaka allergi och eksem?
Berit Berne
, Inst Med Vet, Derm Ven
Är behandling med mjukgörande krämer alltid av godo? Molekylärbiologiska studier av hudens barriärfunktion i normal hud och vid ichtyosis vulgaris
Louise Lönndahl
, Enh. Dermatologi&Vernereologi, inst. för Medicin Solna
Substans P-antagonist som potentiell behandling vid atopiskt eksem
Artur Schmidtchen
, Dermatologi och venereologi, Inst. för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet
Utnyttja medfödd immunitet för att bekämpa infektion och inflammation
Monica Hindsén Stenström
, Yrkes och miljöderm.avd Universitetssjukhuset Malmö
Kontaktallergi mot palladium och aluminium
Pernilla Nikamo
, Avdelningen för Dermatologi
Functional studies of Severe and Mild psoriasis genes
Husameldin Elnour
, Dermatology and Venereology Unit, Karolinska University Hospital, Solna
Study of serotonin mechanisms in allergic contact dermatitis
Anneli Julander
, KI, IMM, Enheten för arbets- och miljödermatologi
Hur påverkar nanostorlek av metallpartiklar risken för allergi och hudupptag?
Marie Virtanen
, Hudkliniken
Utveckling av nya behandlingsprinciper för svåra medfödda hudsjukdomar av typen Epidermolysis Bullosa simplex och Epidermolytisk iktyos.
Marcus Schmitt-Egenolf
, Dermven
Kan cirkulerande osteoklaster hos patienter med psoriasis fungera som en tidig markör för utveckling av psoriasis-arthropati?
Frida Appelqvist
, Avdelningen för Klinisk genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Genetisk analys av familjer med ärftliga maligna melanom i Västsverige.
Mariena J.A. van der Plas
, Lund University BMC B14
Pseudomonas aeruginosa: host-pathogen interactions and the development of chronic infections
Magnus Lindberg
, Hudkliniken, Örebro
Kvalitetsregister: Nationellt register för registrering av epikutantestresultat vid utredning av kontakteksem.
Chris D Anderson
, IKE, HU, Linköpings universitet
Cutaneous Microdialysis: Is it worth the sweat? (Kutan mikrodialys – värt allt besvär?)
Hanna Eriksson
, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet
Nedärvda prediktiva faktorer för prognos för tunna maligna hudmelanom
Klara Midander
, Enheten för arbets- och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Våtexponering under en dag – en pilotstudie med ny teknik
Marléne Isaksson
, Yrkes och miljödermatologiska avdelningen, hudkliniken SUS, Malmö
Kontaktallergi för textilfärgämnen-diagnostik och klinisk relevans-samt undersökning av korsallergimönster och metaboliters allergenicitet.
Summa utbetalade för projektbidrag:
12 046 000 kr

Lista över beviljade anslag på resebidragsansökningar 2013


Huvudsökande: Resans ändamål:
Hans Törmä
Inst Medicinska Vetenskaper/Dermatologi
Dundee/Edinburgh, Skottland, 2013-05-05 - 2013-05-11
Charlotta Enerbäck
Hudkliniken Universitetssjukhuset i Linköping
Gästforskarvistelse vid Department of Dermatology, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, USA, 130901-140630
Jenny Vegfors
Dermatologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin
International Investigative Dermatology 2013 Meeting (IID2013), Edinburgh, Skottland, 8-11 maj 2013
Maria Bradley
Enheten för Dermatologi/Institutionen för Medicin
32nd Nordic Congress of Dermato-Venereology, Tampere Hall, Tampere, Finland on 18-20 August 2013
Cecilia Bivik
Dermatologi, Inst för klinisk och experimentell medicin
International Investigative Dermatology, Edinburgh, Scotland, 8-11 maj 2013
Anna-Karin Ekman
Avdelningen för Cellbiologi och dermatologi, IKE
Medverkande på konferensen International Investigative Dermatology (IID) Edinburgh 2013, 8-11 Maj
Lina Hagvall
Arbets- och miljömedicin, Hudkliniken, Inst för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Presentation av konferensbidrag på konferensen 22nd congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Istanbul, Turkiet, 131002-131006
Mariena J.A. van der Plas
Lund University Biomedical Center B14
Conference on Microbial Pathogenesis and Host Responses, Cold Spring Harbor, NY, USA- September 17-21
Maria Karlsson
Hudkliniken Karolinska Solna/Inst. för Medicin Solna KI
8th World Congress of Melanoma, Hamburg Tyskland 130717-130720
Klas Nordlind
Enheten för dermatologi och venereologi, inst. för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Delta med föredrag vid 18th World Congress on Advances in Oncology and 16th International Symposium on Molecular Medicine10-12 October, 2013, Crete, Greece
Enikö Sonkoly
Enheten för dermatologi, Karolinska Institutet
International Investigative Dermatology (IID) meeting 2013, 7-10 maj 2013 Edinburgh, Skottland
Amra Osmancevic
Hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhus
Invited speaker at the 32nd Nordic Congress of Dermatology and Venereology, Tampere, Finland 18-20 August 2013.
Aram Rasul
Dermatologi och Venerologi Enheten, Karolinska Universitetsjukhuset, Karolinska Institutet
International Investigative Dermatology, Edinburgh, Scotland, 8-11 May 2013
Louise Lönndahl
Enh för Dermatologi och Venereologi, Institutionen för Medicin, Solna
Posterpresentation på IID, Edinburg, GB, 2013-05-08 tom 2013-05-11
Liv Eidsmo
Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet och Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Keystone Symposia Conference, Tissue-Resident Memory T Cells, January 12—16, 2014 Snowbird Resort, Snowbird, Utah, USA
Chris D Anderson
Dermatologi, IKE, LiU
Delta i 7th International Symposium on Microdialysis which will be held in Poitiers, France from 23 to 24 May 2013.
Hanna Eriksson
Hudkliniken, Karolinska Univeristetssjukhuset,, Karolinska Institutet
8th World Congress Of Melanoma, Hamburg , Tyskland,17-20 Juli 2013
Klara Midander
Enheten för arbets- och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Deltagande vid ett möte som anordnas av ett europeiskt nätverk av forskare inom dermatologi (CARGO) i London den 13 april 2013. Mötena är återkommande och ger tillfälle för yngre forskare att presentera för- och diskutera forskningsfrågor med kollegor.
Sol-britt Lonne-Rahm
Hudklliniken, Karolinska universitetssjukhuset
32 Nordic Congress, Session title: Atopic Dermatitis 19 aug: Psycological aspects of atopic dermatitis
Filippa nyberg
Karolinska Institutet Danderyds SJukhus KIDS
Chair och föreläsare vid EADV i Istanbul, Turkiet 4-7 Oct 2013 (Sy9 Cutaneous Lupus Erythematosus), samt föreläsa vid workshop :
Summa utbetalade för resebidrag:
294 000 kr