Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

MicroRNAs as potential biomarkers in psoriasis and psoriatic arthritis


Huvudsökande: Enikö Sonkoly
Arbetsplats: ,


Psoriasis är en vanlig kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Ca 40% av de psoriasissjuka utvecklar även psoriasisartrit, en kronisk inflammatorisk ledsjukdom. Biologisk behandling mot psoriasis är effektiv men fungerar inte hos alla patienter och det saknas markörer som visar vilka patienter kommer att svara på en viss behandling. MicroRNA (miRNA) är viktiga regulatoriska molekyler som reglerar de flesta biologiska processer. Vi har tidigare visat att miRNA har ett unikt uttrycksmönster i psoriasishud jämfört med frisk hud. MiRNA finns i serum i en stabil form och kan därför potentiellt fungera som markörer. Vi har identifierat miRNA som har förändrade nivåer i serum från psoriasispatienter jämfört med friska kontroller. Syftet med detta projekt är att undersöka om serum miRNA i serum kan bli biomarkörer för psoriasis/psoriasisartrit i framtiden. Vi kommer att analysera miRNA-uttrycksmönstret i serum från psoriasispatienter och undersöka om miRNA-nivåer korrelerar med svar på biologisk behandling och om de skiljer sig mellan patienter med eller utan psoriasisartrit. Resultaten från denna studie kommer att visa om miRNA i serum kan användas som markörer för att (1) identifiera psoriasispatienter som svarar på biologisk behandling (2) identifiera patienter med psoriasisartrit i ett tidigt skede.