Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Kontaktallergi mot palladium och aluminium


Huvudsökande: Monica Hindsén Stenström
Arbetsplats: ,


Palladium: Patienter med nickelallergi ,vilken är den vanligaste kontaktallergin, reagerar ofta även på palladium. Studier har visat att kroppen inte känner skillnad på dessa två metaller. Syftet är att undersöka sambandet mellan främst nickel och palladium. Vi tror att palladium kommer att användas allt mer i och med nickeldirektiven. Målsättning är att studera de kliniska aspekterna av den vanligt förekommande kontaktallergin mot palladium. Vi vill undersöka den kliniska betydelsen av denna samtidiga allergi dels genom provokationsstudier med dessa metaller men även genom kemiska frisättnings försök. Vi vill även öka möjligheten att fastställa palladium allergi genom att studera variation i testreaktivitet samt testresultat vid testning med olika palladiumberedningar. Aluminium Aluminium är en av världens mest använda metaller ingår bl.a i många mediciner och bla i vacciner som för att förstärka det effekten av hyposensibilisering .Vi har testat ca 300 patienter under pågående hyposensibilisering vi har då även testat med vår standardserie, där de vanligaste kontaktallergiframkallande ämnena ingår resultatet av detta håller vi på att sammanställa. Aluminiumallergi har ansetts vara mycket ovanligt. Vi har gjort en omfattande studie för att få fram bästa möjliga testberedningarna för att inte missa kontaktallergi mot aluminium. Vi studerar även variation i testreaktivitet med olika testberedningar med aluminium