Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Cutaneous Microdialysis: Is it worth the sweat? (Kutan mikrodialys – värt allt besvär?)


Huvudsökande: Chris D Anderson
Arbetsplats: ,


Trots många hud mikrodialys publikationer, kvarstår frågor om metoden, där prov tas för analys genom ett rör i huden, innan en full användning av genererade data kan ske. Kärnan i problemställningen är att de rådata från analys av mikrodialysatet, oavsett organ, måste behandlas i en matematisk modell för att mera säkert kunna tolkas. Data borde presenteras justerade för tre vävnadsfaktorer: blodflödet; vattenhalt och "tortuosity" (rörelsen av molekyler i vävnaden). På så sätt kan tillförlitlighet uppnås redan på ett litet antal försökspersoner. Våra målsättningar inkluderar också en bättre klassificering av försökspersonen avseende hudfunktionen med karaktärisering av eventuella relevanta polymorfismer (gen varianter). Vi har nu redskap för direktmätning av blodflödet i vävnaden strax intill mikrodialys membranet samtidigt som externt och internt tillförda molekyler kan indikera hur blodflödet påverkar membranfunktion. En ny metod för skatting av hudens vattenhalt kring katetern har utvecklats. Tortuosity ska belysas genom datasimulering av insamlade data. En vision är att förbättringar i tekniken kan ge försökssituationer där data från enstaka försökspersoner kan tolkas. Förutom en lång "track record" inom mikrodialys /hudfysiologi har gruppen en stabil forskningsplattform samt utmärkta kollaborationer lokalt och inter-nationellt som borgar för förmågan att genomföra forskningen samt ge svaret "Ja!" till frågan som ställs i projekttiteln.