Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Multifotonmikroskopi och teledermatoskopi: nya avbildningstekniker för förbättrad diagnostik av hudcancer


Huvudsökande: Ann-Marie Wennberg
Arbetsplats: ,


Detta forskningsprojekt innefattar två innovativa metoder för att förbättra diagnostiken av hudcancern malignt melanom: mobil teledermatoskopi och multifotonmikroskopi. Mobil teledermatoskopi är en digital teknik baserad på en IT-applikation i moderna ”smarta” mobiltelefoner som kan användas för att skicka remisser med bilder på misstänkta hudtumörer (både vanliga samt förstorade så kallade dermatoskopibilder) ihop med relevant klinisk information från distriktsläkare till hudläkare för bedömning. Metoden kommer att jämföras med dagens pappersremisser för att se om man kan ställa diagnos och erbjuda kirurgisk behandling tidigare på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Prognosen kan förhoppningsvis förbättras med tekniken tack vare tidigare diagnos och behandling. Malignt melanom kan sprida sig via lymfkärl till lymfkörtlar och via blodkärl till andra organ. Patienter som har melanom med sämre prognostiska faktorer (till exempel djupväxande tumörer) erbjuds ytterligare kirurgi för att undersöka den närmaste lymfkörteln, portvaktskörteln, för att utesluta att tumören har spridit sig dit. Med dagens mikroskoperingsteknik finns risk att melanomceller inte upptäcks i portvaktskörteln. Vi ämnar därför studera om en speciell mikroskoperingsteknik som kallas multifotonmikroskopi kan användas för att öka den diagnostiska säkerheten vid undersökning av melanomceller i lymfkörtlar.