Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Hur påverkar nanostorlek av metallpartiklar risken för allergi och hudupptag?


Huvudsökande: Anneli Julander
Arbetsplats: ,


Nanopartiklar av olika metaller används i ökande omfattning i material och produkter, bland annat i hårdmetall, som ytbeläggning av estetiska skäl, eller på grund av antibakteriell effekt och i solskyddsmedel. Hälsoriskerna är i stor utsträckning okända. Kobolt, krom och nickel tillhör de vanligaste orsakerna till kontaktallergi och eksem. Men det inte känt om kontakt med kobolt, krom, nickel eller andra metaller i form av nanopartiklar utgör en större allergirisk eller leder till ett ökat upptag jämfört med större partiklar eller metall i annan form. Projektidén är att studera vad som händer när metallnanopartiklar kommer i kontakt med huden. Vi ska undersöka frisättning av metall, upptag genom huden och allergireaktivitet. Vi ska undersöka upptag av kobolt genom huden i laboratorieförsök. Patienter/forskningspersoner som är allergiska mot kobolt, krom och/eller nickel, och kontrollpersoner utan allergi, ska testas med metallerna som nanopartiklar och i andra former. Det ger svar på frågan om partikelstorleken har betydelse för allergireaktionens styrka och risken för allergi och eksem. Kunskapen behövs för att avgöra om hudkontakt med nanopartiklar utgör större eller mindre allergirisk än större partiklar och metall i andra former. Projektet ger värdefull kunskap för riskbedömning av metaller.