Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kontaktallergen i vanliga kommersiella produkter: förbättrad diagnostik, klinisk relevans och ökade möjligheter till prevention


Huvudsökande: Lina Hagvall
Arbetsplats: ,


Kontaktallergi beräknas drabba uppemot 20% av befolkningen i Europa. Eftersom exponeringen för allergiframkallande ämnen förändras kontinuerligt kan nya allergen bli viktiga hos befolkningen. Många ämnen som endast är svagt allergiframkallande kan omvandlas via reaktioner med luftens syre eller enzymer i huden till starkt allergiframkallande nedbrytningsprodukter. Det är därför viktigt att undersöka om nedbrytningsprodukterna är de verkliga orsakerna till kontaktallergi. Vi har hittills studerat flera vanligt förekommande doftämnen, där våra studier visat att det är vanligt med kontaktallergi mot den luftoxiderade formen av dessa doftämnen. Frekvensen av doftämnesallergi är sannolikt lågt skattad idag eftersom man i de flesta fall testar med fel former av doftämnena. Användningen av neoprengummi har ökat i samhället. Även här kan nedbrytningsprodukter vara viktigare än ursprungssubstansen när det gäller kontaktallergi. Epoxiharts är en vanlig orsak till kontaktallergi. Trots ett omfattande regelverk för att förhindra exponering uppstår nya användningsområden, vilket leder till fler allergiska personer. Vi arbetar med att ta fram nya lågallergena epoxihartser som kan utgöra alternativ till de etablerade hartserna. Det övergripande syftet är att förbättra diagnostiken av allergiskt kontakteksem genom att testa med relevanta allergen, samt att bidra till prevention genom bättre underlag för lagstiftning och utveckling av mindre allergena konsumentprodukter.