Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Chair och föreläsare vid EADV i Istanbul, Turkiet 4-7 Oct 2013 (Sy9 Cutaneous Lupus Erythematosus), samt föreläsa vid workshop :


Huvudsökande: Filippa nyberg
Arbetsplats: Karolinska Institutet Danderyds SJukhus KIDS