Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

”Riskfaktorer och prognostiska faktorer för melanom och annan hudcancer hos kvinnor i södra Sverige” Fortsättningsansökan


Huvudsökande: Kari Nielsen
Arbetsplats: ,


Bakgrund: Alla hudcancerfall (melanom/skivepitelcancer och basaliom) ökar dramatiskt bland västvärldens ljushyade människor, där Sverige med stormsteg närmar sig Australiens insjuknandesiffror. 1990 startades i Lund en unik befolkningsbaserad studie om möjliga riskfaktorer för hudmelanom, där även deltagarnas bruk av mediciner/tobak/alkohol samt deras yrke, civilstånd, utbildningsgrad, uppväxtort och förekomst av annan cancer hos individen och i släkten efterfrågades. Studien innefattade från starten 40000 kvinnor, födda i Sverige och då bosatta i södra sjukvårdsregionen. Studiepersonerna har sedan följts var tionde år med nya enkätundersökningar, de har fått lämna salivprov och deras hälsa har undersökts i nationella kvalitetsregister. Målsättning: Att undersöka kopplingar mellan melanom, basaliom och skivepitelcancer och de i enkäterna undersökta livsstilsfaktorerna, mediciner, andra cancertyper samt på sikt molekylärbiologiska prognosbestämmande faktorer. Arbetsplan: Under 2013 kan sannolikt insamlandet av salivprov avslutas och hudundersökningar påbörjas. Under 2013-2014 påbörjas analyser av salivproven, för att leta biologiska markörer och deras koppling till olika sjukdomar. Flera delstudier planeras och nya doktorander har börjat i forskargruppen. Resultaten förväntas leda till individanpassade, skräddarsydda råd, utredningar, uppföljningsstrategier och behandlingar för våra hudcancerpatienter.