Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Childhood psoriasis


Huvudsökande: Josefin Lysell
Arbetsplats: ,


Psoriasis är en vanlig hudsjukdom som drabbar c:a 3% i den svenska befolkningen. Debut i ungdom är vanlig och debut före 25 år förekommer hos drygt en tredjedel av patienter med psoriasis. Debut hos små barn är mindre vanligt och psoriasis hos barn är inte särskilt väl studerat. Psoriasis är ärftligt och kan te sig väldigt olika hos olika individer, sannolikt beroende på olika genetisk bakgrund och därigenom olika påverkan på immunsystemet. Vikten av att undersöka olika grupper av psoriasisindivider har därför blivit uppenbar. Vår hypotes är att barn med tidig debut av psoriasis skiljer sig från individer som får sin sjukdom senare i livet patienter med debut senare i livet på flera sätt; kliniskt, immunologiskt och genetiskt. De psykologiska faktorerna av att leva med psoriasis skiljer sig också ofta mellan barn och vuxna. Psoriasis hos barn ser annorlunda ut jämfört med psoriasis hos vuxna vad gäller utbredning, lokalisation och tjocklek av hudförändringar. Diagnosen kan vara svår att säkerställa hos barn. Genom att följa dessa barn och studera ärftlighetsanlag, immunologi och omgivningsfaktorer tror vi oss kunna finna viktiga pusselbitar för att förstå deras psoriasis sjukdom, identifiera sjukdomsmarkörer och nya möjligheter till behandling.