Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Blåsdermatoser i Sverige; epidemiologi, komorbiditet, överlevnad och behandling


Huvudsökande: Carina Grönhagen
Arbetsplats: ,


Blåsdermatoser ger symtom i form av blåsor på hud och slemhinnor. Sjukdomarna är kroniska med hög dödlighet och stor risk för biverkningar från de systembehandlingar som ges. Blåsdermatoser drabbar framför allt äldre och innebär stort lidande och lång tids behandling för den enskilde individen. Den vanligaste förekommande blåsdermatosen, bullös pemfigoid, har i andra europeiska länder haft en ökande förekomst de senaste 10 åren. Vi vet inte hur vanligt förekommande blåsdermatoser är i Sverige eller ifall det även här har blivit vanligare. Vi har nu en unik möjlighet att titta på förekomsten, överlevnaden och skillnad i behandling för dessa patienter i Sverige. Sverige är nämligen unikt när det gäller forskning som innefattar alla individer i ett land – populationsbaserade studier. Vi har fantastiska hälsoregister som handhas av Socialstyrelsen och tack vare personnumret kan sjukdomar, dödsorsaker och läkemedel kopplas till individer. Vi kommer att använda oss av Patientregistret, Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret. Vi vill genomföra en populationsbaserad registerstudie och titta på förekomsten av blåsdermatoser i Sverige, samsjukligheten hos dessa patienter, dödligheten och dödsorsak samt jämföra överlevnadstiden av de två vanligaste systembehandlingarna i Sverige, methotrexat och kortison.