Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Functional studies of Severe and Mild psoriasis genes


Huvudsökande: Pernilla Nikamo
Arbetsplats: ,


Psoriasis är en hetrogen sjukdom som från början såg ut att vara begränsad till huden men psoriasis anses nu vara en systmisk sjukdom med betydande sjukdomstillstånd, inklusive; artrit, metabolisk och kardivaskulär morbiditet. Flera risk gener har identifierats i olika psoriasis material, men hur dessa gener associerar i fenotypiskt stratifierade material är i dagsläget oklart. För att förstå sjukdomens heterogenitet kommer vi att jämföra genuttrycksprofiler mellan grupper som är fenotyps stratifierade beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Vårt mål är att identifiera markörer för specifika fenotypsrisker. I våra pilotförsök där vi har analyserat genuttrycket i individer med mild och svår psoriasis är mycket lovande. Vi har hittat andra HLA alleler än HLA-Cw*06 i vår vuxna mild patient material vi kommer nu att studera dessa i de svåra psoriasis materialet samt i barn som debuterat med psoriasis före 15 års ålder. Hur allel samt variation i antalet exemplar av en gener eller delar av en (CNV) påverkar genuttrycket kommer också att utforskas i de gener som visat skillnad i genuttryck mellan mild och svår psoriasis. Vår hypotes är att en riskgen med två kopior av riskallele kommer att ha ett annat uttrycksmönster än samma gene med två kopior av normalallelen.