Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Histopathological and epidemiological studies of skin cancer in organ transplant recipients


Huvudsökande: Bernt Lindelöf
Arbetsplats: ,


Organtransplanterade patienter måste ta immunsänkande mediciner hela livet för att det nya organet inte skall stötas av. Denna immunsänkning har visat sig innebära kraftigt ökade risker för cancer, i synnerhet hudcancer. T.ex är risken för skivepitelcancer i huden ca 10 000% ökad jämfört med normalbefolkningen. Omfattande forskning bedrivs på denna patientgrupp med syfte att minska riskerna för cancer men man kan också lära sig allmänna kunskaper om orsaker till cancer genom att studera denna patientgrupp.