Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Histopathological and epidemiological studies of skin cancer in organ transplant recipients


Huvudsökande: Bernt Lindelöf
Arbetsplats: ,


Organtransplanterade patienter måste ta immunsänkande mediciner hela livet för att det nya organet inte skall stötas av. Denna immunsänkning har visat sig innebära kraftigt ökade risker för cancer, i synnerhet hudcancer. T.ex är risken för skivepitelcancer i huden ca 10 000% ökad jämfört med normalbefolkningen. Omfattande forskning bedrivs på denna patientgrupp med syfte att minska riskerna för cancer men man kan också lära sig allmänna kunskaper om orsaker till cancer genom att studera denna patientgrupp.