Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Epidemiological studies of common melanocytic nevi in relation to sun exposure among children in Sweden


Huvudsökande: Maria Karlsson
Arbetsplats: ,


Primärprevention av malignt melanom är en mycket viktig del i Statens miljömål för att minska incidensen av hudtumörer i Sverige. Under den senaste 20-årsperioden har denna stigit med 3 % per år för malignt melanom och ca 3,5 % per år för annan hudcancer. Denna utveckling tros vara relaterad till förändringar i solskyddsbeteende och ökat antal solresor utomlands. Hudcancerutveckling påverkas starkt av ultraviolett (UV) strålning och de flesta fallen av malignt melanom finns i södra Sverige, särskilt utmed sydvästkusten. Uttalad solexponering i barndomen har visats vara en betydande riskfaktor för framtida melanomutveckling, särskilt antal solbrännor under barndomen. Vår forskning har visat att prevalensen av vanliga födelsemärken (nevi) hos barn kan användas som ett objektivt mått på hur barn inom en geografisk region har blivit solexponerad. Genom att följa prevalensen av nevi i olika populationen kan man få en indikation på var solpreventiva insatser kan behöva intensifieras och öppnar för framtida interventionsstudier. Doktorandprojektet syftar också till att undersöka om fotodokumentation av nevi på ryggen via en mobiltelefonapplikation, som senare kan utvärderas av oberoende granskare, skulle ge möjlighet till en mer tids- och kostnadseffektiv neviräkning av större barnpopulationer.