Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Substans P-antagonist som potentiell behandling vid atopiskt eksem


Huvudsökande: Louise Lönndahl
Arbetsplats: ,


Atopiskt eksem, i dagligt tal kallat böjveckseksem, är en vanlig hudsjukdom vilken ofta uppkommer i tidig barndom (15-20% av alla barn i Sverige är drabbade). 2-3% har kvarstående besvär upp i vuxen ålder. Man bedömer att det finns många olika anledningar till att sjukdomen uppkommer, och till viss del har det genetiska arvet en betydelse. Forskare har också kunnat visa att vissa nervsignalämnen och en obalans av dessa i huden deltar i sjukdomsutvecklingen, och bland dessa är substans P en av de mest betydelsefulla. Av intresse är också att substans P frisätts vid stress, och detta skulle kunna ligga bakom den försämring av eksemet som många eksemdrabbade upplever vid psykologisk stress. Vår studie syftar till att undersöka vilken roll substans P spelar vid utvecklingen av atopiskt eksem och i den stressrelaterade försämringen av denna hudsjukdom. Vi kommer också att undersöka om man med läkemedel (som riktar sig mot receptorn till substans P) kan påverka eksemet, något som skulle kunna leda till en ny framtida behandling.