Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kontaktallergi för textilfärgämnen-diagnostik och klinisk relevans-samt undersökning av korsallergimönster och metaboliters allergenicitet.


Huvudsökande: Marléne Isaksson
Arbetsplats: ,


Våra kläder bör inte innehålla allergiframkallande färgämnen men det finns fortfarande. De senaste decennierna har större patientmaterial studerats hos oss och då har en till tre procent av våra patienter haft kontaktallergi mot sådana ämnen . En grov uppskattning blir att upp emot 100 000 svenskar kan vara drabbade. De färgämnen som är de starkaste allergenen är dispersionsfärgämnen som används till att färga syntetfibrer som polyester, akryl och nylon. Vi lapptestar våra patienter med en blandning av de åtta textilfärger som använts vid studier i södra Europa. Dessa färger representerar blåa, gula, orangea och röda färgämnen. Patienter med kontaktallergi för en/flera dispersionsfärgämnen har oftare kontaktallergi för andra, närbesläktade ämnen som vissa svarta gummikemikalier och det svarta hårfärgämnet p-fenylendiamin. Detta kan bero på en verklig allergi för flera ämnen eller en korsallergi. Vi har också undersökt över etthundra klädesplagg i syntetmaterial från olika delar av världen för att se om de åtta dispersionsfärgämnena används i dagens kläder. Vi fann att fyra av ämnena fanns i klädesplagg tillverkade i Italien och Indien. Det betyder att vi fortfarande kan exponeras för dem, kanske särskilt om man köper kläder utomlands, eftersom flera länder utanför EU saknar regler över vilka färgämnen kläderna tillåts innehålla.